Høye CO2-utslipp, tross mye sol

Jorden vil ikke komme i nærheten av togradersmålet uten dramatisk skjerpede utslippskrav, advarer Bloomberg. Med dagens rammebetingelser vil

Viste hydrogen-muskler på transportmesse

Interessen fra transportbransjen var stor, da hydrogenmiljøet på Kjeller stilte opp på Norges største transport- og logistikk-konferanse på

Forbereder hydrogenløsning for buss i 13 byer

Gjennom prosjektet NewBusFuel skal 12 europeiske kollektivselskaper legge det nødvendige grunnlaget for en storstilt utrulling av brenselcellebusser i Europa.

Aktiviteter

Fokusområder