Høye CO2-utslipp, tross mye sol

Jorden vil ikke komme i nærheten av togradersmålet uten dramatisk skjerpede utslippskrav, advarer Bloomberg. Med dagens rammebetingelser vil

Viste hydrogen-muskler på transportmesse

Interessen fra transportbransjen var stor, da hydrogenmiljøet på Kjeller stilte opp på Norges største transport- og logistikk-konferanse på

Forbereder hydrogenløsning for buss i 13 byer

Gjennom prosjektet NewBusFuel skal 12 europeiske kollektivselskaper legge det nødvendige grunnlaget for en storstilt utrulling av brenselcellebusser i Europa.

Aktiviteter

 1. prosjekt-hydrogenforum

  Skandinavisk biogasskonferanse og matchmaking i Trollhättan

  26. oktober @ 10:00 - 27. oktober @ 15:00
 2. Åpent seminar om livssyklusanalyse (LCA)

  15. november @ 12:00 - 13:30
 3. thumbnail

  Zerokonferansen 2016: Fra fossil til grønn særstilling

  23. november @ 08:00 - 24. november @ 17:00
 4. Svenska Solelmässan 2016

  28. november @ 09:00 - 17:00

Fokusområder