Laster Hendelser

Landbruket står for 8% av klimagassutslipp i Norge. Som ett tiltak for å redusere utslipp, har Regjeringen satt konkrete mål for å øke leveranser av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. I 2009 sa man at 30% av husdyrgjødselen skal behandles i biogassanlegg innen 2020. Siden den tid har det skjedd lite.

I samarbeid med Bondelaget, NIBIO, NMBU og Biogass Oslofjord ser vi nærmere på hva som kan hjelpe for å komme i gang med biogassproduksjon i landbruket.

Les mer om utslipp fra landbruket her: miljostatus.no

Arrangementet vil finne sted på Ås og vi legger også inn studiebesøk til biogass-lab’en – et verdensledende testanlegg for mikrobiologiske reaksjoner.

Program kommer. Hold av dagen