Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Undervisningsbygg, Statsbygg, Trøndelag fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune, Østfold fylkeskommune og Omsorgsbygg inviterer 6. mars til en leverandørkonferanse om energiproduksjon på bygg.


Mange bygninger har solceller på tak og fasader som til tider produserer mer energi byggene selv har behov for. Dagens rammevilkår og regler hindrer bygg i å kunne levere fra seg mer enn 100 kW ut på strømnettet.

NVEs forskrift om kontroll av nettvirksomheten definerer en plusskunde som «sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW». På solrike dager, helger og ferier kan det likevel være behov for å levere mer overskuddsenergi enn dette – noe det ikke er anledning til.

Leverandører inviteres til en dialog og diskusjon om smarte lagringsløsninger og smart energibruk. Vi vil se nærmere på hindringer i eksisterende rammevilkår og regler. Gjennom et samspill mellom offentlige og private aktører vil vi få frem de gode løsningene.

Leverandørene inviteres også til en plan og designkonkurranse som blir lyst ut 6. mars.

Invitasjon til Leverandørkonferanse – smart energibruk og lagring av solenergi

Lenke til påmelding

Servering og registrering starter kl. 08:30