Laster Hendelser

MULIGHETER FOR NORSK NÆRINGSUTVIKLING I TRANSPORTSEKTOREN

Smart Mobility 2017 – Den norske muligheten
7-8. September 2017 arrangerer OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) og Norges Varemesse en fagkonferanse og utstilling med temaet «Den norske muligheten: bærekraftig næringsutvikling innen transport».

På Smart Mobility 2017 setter vi bærekraftig næringsutvikling transportsektoren på scenen. Vi skal diskutere og belyse hvordan vi i Norge kan omsette vårt forsprang som verdensledende marked for nullutslippstransport til produkt og tjenesteinnovasjon og gjennom det skape de nye grønne arbeidsplassene. Gjennom innledninger, ekspertpaneler og med aktiv innsats fra konferansedeltagerne skal vi bidra til å identifisere verdikjeder, prosjekter og muligheter vi kan bygge i Norge. Næringslivet må sikre verdiskapingen, ved å omstille seg til å konkurrere i en verden med langt strammere klimapolitikk. Denne konferansen vil gi svar på akkurat det.

Utstillingen vil ligge rundt scenen og er et utstillingsvindu for ny teknologi, nye konsepter og nullutslippsløsninger i transportsektoren og vil løfte frem eksisterende næringsliv, forskning, IT og teknologi. Lurer du på hvilken bil du skal kjøpe og når du skal kjøpe? Snakk med oss.

Konsepter som vil bli diskutert:

  • Megatrender innen fremtidens transport: Selvkjørende biler, digitalisering, drivstoff, batterier.
  • Hvilke insentiver må til for å stimulere til økt næringsutvikling i norsk bærekraftig transportsektor.
  • Hvordan ser fremtidens trafikksystemer ut? Persontransport, varetransport og tungtransport, smarte trafikksystemer og innsamling av data.
  • Bærekraftige transportkonsepter og løsninger for byer.
  • I Sverige bygger Northvolt batterifabrikk, hvordan påvirker det norsk næringsutvikling?
  • Ny design i en transportsektor i omveltning.
  • Muligheter for å utvikle næring i Norge og hvordan må vi jobbe for å bygge disse mulighetene.

Høres spennende ut? Disse kommer. Bli med å diskutere du også?

VELKOMMEN SOM BESØKENDE PÅ SMART MOBILITY 2017!

 Bestill din billett her!

Program

September 7

09:30 – 11:00 Status for mobilitet – hvordan kom vi hit? 
Sesjon 1. 2017 – året for lavutslippskjøretøy, techno-hype og smart grønn vekst.

 • Mali Skogen, Direktør, OREEC
 • Ole Jacob Flæten, Ordfører, Skedsmo kommune
 • Anette Solli, Fylkesordfører, Akershus Fylkeskommune
 • Christina Bu, Generalsekretær, Norsk Elbilforening
 • Frank Meijer, Head of Eco Car, Hyundai Motor Europe GmbH
 • John Thomas Sørhaug, ‎Partner and Head, KPMG Automotive and Transportation

11:00 – 11:30 Pause

11:30 – 12:45 Hvor skal vi? Og hvorfor er det viktig?
Sesjon 2. Trender og mål for Smart Mobility frem mot 2030

 • Anette Mellbye, ‎Tidl. Direktør, Aftenposten Mobil
 • Walter Qvam, Styreleder, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS
 • Bjørn K. Haugland, Executive Vice President and Chief Sustainability Officer, DNV GL
 • Anne Marit Panengstuen, Adm. Dir., Siemens Norge

Panelsamtale: Hvilken fremtid ønsker vi?
Med ZERO, Ruter, Siemens Norge og Mali Hole Skogen (Flere kommer).

12:45 – 13:30 Lunsj

13:30 – 15:00 Samspill mellom teknologi og samfunn, offentlig og private aktører
Sesjon 3. Nye intelligente løsninger der alt henger sammen med alt – alltid

 • Bjørn Taale Sandberg, Forskningsdirektør, Telenor
 • Raphaël Gindrat, CEO & Co-founder, BestMile
 • Eddy Gryvelius, Director Northern Europe, NVIDIA
 • Wilfried Pimenta de Miranda, Business developer, IOTA
 • Øystein Ihler, Avdelingssjef for innovasjon og utvikling, Oslo kommune
 • Keith Malone, Public Relations, California Fuel Cell Partnership

15:00 – 15:30 Pause

15:30 – 17:00 Fra små løsninger til store skifter

Sesjon 4. Om å gjøre ting litt annerledes

 • Per Ivar Selvåg, Grunnlegger og industridesigner, Montaag
 • Glenn Saint, Managing Director, Charge
 • Isak Monrad-Aas & Albin Wilson, Engineer & Spokesperson / Development Strategist, Uniti
 • Hans Kristian Torgersen, Konsernsjef, HTS Hans Torgersen & Sønn AS
 • Steinar Eikaas, VP, Statoil New energy solutions
 • Bjørn Simonsen, Vice President Market Development & Public Relations, Nel Hydrogen
 • Frode Halvorsen, Direktør, Skagerak Energi

Paneldebatt: Batteriutvikling i Norden
Deltakere kommer snart.

17:00 – 18:00 Middag

18:00 – 21:00 Publikumsarrangement – Hva er Smart Mobility?

September 8
09:00 – 10:30 Grønt, smart og gunstig: Å tjene penger på Smart Mobility

Sesjon 5. Forretningsmodeller for en digital hverdag

 • Carl Edvard Endresen, Daglig leder, Uber Norge
 • Even Heggernes, Adm. Dir., Nabobil.no
 • Jon Kåre Stene, COO, Kolonial.no

10:30 – 11:00 Pause

11:00 – 12:30 Smart Mobility frem mot 2030

Sesjon 6. Nullutslipp og tjenesteøkonomi

 • Simen Tegre, CEO, Zaptec
 • Jan-Olaf Willums, Styreleder, MoveAbout
 • Åsmund Møll Frengstad, CEO & Co-founder, Meshcrafts

Paneldebatt: Ulike interesser, samme muligheter?

 • Kristian E. Vik, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
 • Torun Degnes, Prosjektleder, Electric Mobility Norway
 • Marianne Rist-Larsen Reime, Prosjektleder, OREEC
 • Geir A. Mo, Adm. Dir., Norges Lastebileier-forbund

Moderator Mali Skogen, Direktør, OREEC

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.