Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Som en del av Hydrogenkonferansen 2019 setter Solenergiklyngen i samarbeid med Norsk Hydrogenforum fokus på bruk av hydrogen i stasjonær sektor, og belyse dette gjennom ulike case knyttet til produksjon av elektrisitet fra solenergi med lagring av overskuddsenergi fra solceller via hydrogenproduksjon, igjen med vekt på ulike bruksområder.

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Oslo

Tid: 28. mai kl 10.00 – 15.00, registrering fra 09:30

Meld deg på her

Kaffe og registrering fra 09.30

Bolk 1: Sol PV+H2=Fremtidig utvikling 10.00 – 10.40

Velkommen

Trine K. Berentsen, Solenergiklyngen og Kristian Vik, Norsk Hydrogenforum


Markedsbildet for solenergi

Sven Røst, Scatec/styreleder Solenergiklyngen


Utfordringsbildet for lagring av fornybar energi  – Hvordan kan Sol PV+H2=løse det

Statkraft


Fremtidsbildet for produksjon og bruk av hydrogen i Norge

Jørg Aarnes, DNV GL

Bolk 2: Sol PV+H2= Overskuddsenergi – lagring og stabilisering 10.40 – 11.40

Lagring av overskuddsenergi fra sol PV .Case: Etterstad VGS, Undervisningsbygg

Trond Schjerven, ÅF Concult


Hydrogen som stabilisator for strømnettet

Nel hydrogen (TBC)


Et utslippsfritt Svalbard – hydrogen en del av løsningen

Multiconsult (TBC)

Lunsj 11.40 – 12.40

Bolk 3: Sol PV+H2=ulike anvendelser 12.40 – 13.55

Sveriges mest kjente off-grid enebolig med produksjon hydrogen fra solenergi og elektrisitet med brenselscelle – i kjelleren

Åse Bye (TBC)


Vestsiden Ungdomsskole, studie for hydrogenanlegg på skole

Hallvard Benum, Kongsberg kommunale eiendom og Tomas Tronstad, HYON


Hydrogenlastebil kjører med strøm fra solceller

Jørn Arvid Endresen, ASKO


Innovative løsninger med bruk av brenselceller fra Ballard

Nina Caroline Hjorth, Ballard Power Systems Europe


Planer for hydrogenproduksjon med solenergi i Drammen

Jonas Hertel, Glitre Energi Produksjon

Pause 13.55 – 14.15

Bolk 4: “SolPV+H2=lønnsomt?”: Case og paneldiskusjon 14.15 – 15.00