Laster Hendelser

Bakgrunnen for dette er at vi opplever et behov for å trekke flere forskningsmiljøer inn i utviklingen av nye, bærekraftige løsninger og prosesser knyttet til offentlige innkjøp og anskaffelser. Løsninger for fremtidens bærekraftige byer og samfunn skapes best dersom offentlige og private innkjøpere ikke går til innkjøp av gårsdagens løsninger, men setter seg ned med forskerne for å finne løsninger for morgendagen. Det er bra for miljø, for folk og for næringsutvikling.

Tid: 4. desember kl 09.00 – 13.00

Sted: Ekebergrestauranten, Kongsveien 15, Oslo

Registrer deg her

09:00 Velkommen med Katinka Grønnli UIO Energi og Styremedlem i OREEC (TBC)

09:10 «Grønne anskaffelser – hvorfor er det viktig at forskerne er med?» ved Kristin Halvorsen Direktør i Cicero

09:35 «Forskningens rolle i anskaffelsesprosesser» Jesper W. Simonsen, Områdedirektør i Forskningsrådet

10:00 «Fornybar energi – hvis Norge skal bli ledende må vi bruke det offentliges innkjøpsmuskel» Nils Morten Huseby Adm. Dir IFE  (TBC)

10:25  Servering av snacs

10:40 «Forskerne må på banen i det private-offentlige samarbeidet» ved Mona Skaret Divisjonsdirektør for Privat og Offentlig innovasjon i Innovasjon Norge (TBC)

11:05 “Forskernes roller i utvikling av innovasjonsdistrikter» Christine Wergeland Sørbye, CEO Oslo Science City

11:30 Nydelig, bærekraftig lunsj

12:30 Panelsamtale med spørsmål fra salen

  • Morten Dælen Dekan Mat.Nat UIO (TBC)
  • Finansbyråd i Oslo Kommune (TBC)
  • Sjur Baardsen, rektor, NMBU (TBC)
  • Vebjørn Bakken Direktør UIO Energi (TBC)
  • Torger Reve, BI (TBC)
  • Næringssjef Viken (TBC)

Meld deg på idag