Oslo og Akershus er tildelt Klimasatsmidler til 32 tiltak som skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Det er klart etter at Miljødirektoratet nå har offentliggjort tildelingen Klimasats-tilskuddene for 2017.

Direktoratet mottok 323 søknader med et samlet søknadsbeløp på 330 millioner kroner, da søknadsfristen for tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i ne» gikk ut 15. februar. Nå er potten på 150 millioner kroner fordelt på 170 ulike tiltak.

Det er stor bredde i prosjektene, fra areal- og transportplanlegging og klimavennlige bygg til selvkjørende busser, fossilfrie maskinparker, el-sykler til tjenestereiser, hurtigladere for el-drosjer, avfallshåndtering, matsvinn og klimavennlige menyer.

Av 37 søknader fra Akershus ble 27 innvilget, mens Oslo fikk tildeling på fem av sine 14 søknader.

Oslo fikk innvilget det største enkeltstående prosjektet med nesten 7,5 millioner kroner til selvkjørende utslippsfri kollektivtrafikk. Nes kommune fikk innvilget 2,6 millioner kroner til en fyllestasjon for biometan. Rælingen får støtte til etablering av 21 ladepunkter for kommunale tjenestebiler, mens Sørum får tilsvarende støtte til 56 ladepunkter, søreum er også innvilget støtte til et forprosjekt for etablering av en fyllestasjon for hydrogen.

Her kan du se den komplette listen over tildeling av Klimasats-midler.

Tilskudd til kommunene i Oslo og Akershus (millioner kr):

Oslo 11,25
Nes 2,60
Vestby 2,65
Oppegård 2,00
Asker 1,30
Ski 1,24
Ås 0,70
Sørum 0,65
Bærum 0,45
Rælingen 0,42
Ullensaker 0,40
Skedsmo 0,28
Lørenskog 0,25
Frogn 0,22
Nesodden 0,20
Gjerdrum 0,15
Hurdal 0,04
Totalsum 24,79