Avfall er ressurser på avveie. Ved å ivareta avfallet gjennom nye verdikjeder skapes flere grønne arbeidsplasser og grønn vekst i økonomien. Avfallsbransjen i Osloregionen er særlig innovativ. Gjennom flere års samarbeid bransjen har OREEC bygget opp omfattende kompetanse og et stort nettverk innen en bransje som er i stor endring.

Konseptet ‘sirkulær økonomi’ er satt høyt agendaen i EU. I en sirkulær økonomi tenker man kretsløp og bærekraft både i produksjon, bruk og gjenbruk av materialer. Dette fordrer økt grad av dialog og samarbeid på tvers og på langs for å skape mer spesialiserte verdisirkler. Dette er det nå flere og flere som jobber med å finne løsninger på, både lokalt og internasjonalt. «Det er naturlig for oss i OREEC å videreutvikle våre aktiviteter innen avfall i samme retning som de sentrale trendene går», sier Marianne Reime, prosjektleder i OREEC. «Vi var de første i Norge som arrangerte et åpent seminar med ‘sirkulær økonomi’ som tema – det var i 2015. I 2016 har vi fått støtte fra Akershus Fylkeskommune til å sette den sirkulære økonomien på agendaen her i regionen. Det gjør vi blant annet gjennom å samle aktører til nye, spennende møteplasser der sirkulær økonomi er temaet», sier hun videre.

Den 24.august inviterte vi til et praksisnært seminar med trippelt studiebesøk. Dette var forløperen til Sirkulær Økonomi-konferansen som arrangeres den 13.september.

Det sies av mange at sirkulær økonomi ikke er ‘noe nytt’. For de mange som har arbeidet med bærekraft og gjenvinning i flere år, stemmer nok dette. Det som er annerledes er måten dette satses på internasjonalt, både i politikk og næringsliv, og hvordan konseptet setter økonomisk vekst i sammenheng med miljø. Det handler også om en ny bevissthet og en konseptuell tilnærming som virkelig er i ferd med å bre om seg.

På arrangementene denne høsten vil du få treffe interessante foredragsholdere fra både inn- og utland. Vi garanterer at alle som deltar vil bli inspirert! Gjennom å delta på disse møteplassene vil man få bedre kunnskap om sirkulær økonomi og muligheten til å treffe aktører fra andre bransjer. Kanskje sås det også noen spirer til nye ideer og nye samarbeider.

Se film fra OREECs Studiebesøk i Osloregionen og les mer om Sirkulær Økonomi-konferansen.