Avfallsbransjen, forbrukerorganisasjoner og miljøbevegelsen har mange gode ideer om byenes og næringslivets roller for et mer sirkulært forbruk.

En rekke nye muligheter ble synliggjort den 26.september i en workshop med håndplukkede deltakere som tok for seg forbruk og samarbeid i en sirkulær økonomi. Tematikken var utformet i samarbeid med Oslo kommune, Renovasjonsetaten, som leder det Europeiske samarbeidet Urban Agenda for sirkulær økonomi.

Etter en introduksjon til sirkulær økonomi fra OREEC ble det gitt en presentasjon av Urban Agenda fra Siri Karlsen Bellika i Renovasjonsetaten. Selve workshopen ble gjennomført i samarbeid med OREECs partnerbedrifter PURE Consulting og BiomimicryNorway. De anvendte verktøyet Circulab, som er bygget på Osterwalders Business Model Canvas, og i tillegg inn et fokus på bærekraft og verdikjeder.

Se litt av hva som skjedde – workshopen er oppsummert på seks minutter i en video nederst i saken.

Muligheter for samarbeid

– Det var både gøy, inspirerende, lærerikt og uventet, fortalte deltakerne da de oppsummerte dagen.

Her forgikk det mye kunnskapsdeling og mange samarbeidsmuligheter ble identifisert, sier OREECs prosjektleder Marianne Reime, som ledet workshopen. Deltagerne var inndelt i tre grupper som jobbet med hvert sitt tema; «Minigjenbruksstasjonen som hjertet i den lokale sirkulære økonomien,» «Forbrukertjenester som forlenger brukstiden på småelektronikk» og «Tilrettelegging for en sirkulær husholdning.»

– Diskusjonen gikk svært aktivt i alle gruppene, og det var ikke mangel på ideer. De aller beste konseptene ble presentert på slutten av dagen. Her var det både konkrete ideer som egner til videreutvikling hos enkeltaktører og andre forslag som vil kreve utstrakt samarbeid å få på plass, sier Marianne Reime. Renovasjonsetaten bearbeider nå innspillene slik at de kan gi verdi også i europeisk sammenheng.

En sluttet sirkel

Oslo har en ambisiøs miljøpolitikk, og har en lang historie med flere internasjonale samarbeid om avfallspolitikk. Ved å ligge i forkant, håper man at Oslo kan fremstå som et godt eksempel og inspirere andre til å følge etter.

Workshopen er del av prosjektet “En sluttet sirkel”, delfinansiert av Oslo og Akershus’ Regionale Innovasjonsprogram. Prosjektet tar utgangspunkt i muligheter og fortrinn i de regionale avfallssystemene og ønsker å skape økt dialog og samarbeid på tvers av avfallsbransjen og andre bransjer. Workshopen var også støttet gjennom prosjektet «Northern Connections», der OREEC og Oslo kommune er partnere i et stort nordeuropeisk samarbeid innen fornybar energi og innovasjon. I prosjektet brukes klynger og nettverk som verktøy for å bidra til løsninger på byenes utfordringer.

Deltagerne på workshopen kom fra blant annet store aktører som OBOS, IKEA og FINN.no, samt ROAF, Infinitum, Norsk Gjenvinning, RENAS og NORSIRK. NORSIRK lyser nå for øvrig ut kr 500.000 til gode ideer som gjør at bransjen som håndterer EE-avfall og miljøgifter kan bli enda bedre. Se mer informasjon her.

Øvrige deltakere var fra Hjellnes Consult, Mepex, ByKuben, Medarbeiderne, Restarters Oslo, Waste Analytics, Fretex, Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og SIFO.