Den nyetablerte Klimaetaten har som sin viktigste oppgave å være en pådriver for at Oslo kommune skal nå sine ambisiøse klimamål. 

Avdelingssjef organisasjon og kommunikasjon, Eva Lossius Watten, og fungerende direktør Øystein Ihler, er klare til å ta fatt på oppgaven som pådriver for at Oslo kommune skal nå sine ambisiøse klimamål.  

Byrådet har satt seg mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 50% innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat.

Etaten har en viktig rolle som pådriver og er et sentralt fagmiljø for klimaarbeidet i kommunen. Etaten skal i samarbeid med etater, bydeler og kommunale foretak gjennomføre klimatiltak og utredninger.

Etaten skal drive utadrettet virksomhet som dekker både kommunikasjon og samarbeid med forskjellige interessegrupper, blant annet ivareta sekretariatsfunksjonen for Næring for Klima og oppfølging av nettverk som Oslo er medlem i.

OREEC arbeider for næringsutvikling innen klima og energi på en slik måte at det bidrar til grønne arbeidsplasser og samtidig gode løsninger på regionens klimautfordringer. Vi ser fram til et godt samarbeid med Klimaetaten i tiden framover, og ønsker Øystein, Eva og de andre entusiastiske ansatte lykke til med det viktige arbeidet!