Akershus Venstres miljøpris 2016 fikk ble delt ut til daglig leder Trym Denvik ved ØRAS, for selskapets arbeid med produksjon av torvfri hagejord.

Akershus Venstre deler hvert år ut en miljøpris til en person, organisasjon eller virksomhet som er et eksempel til etterfølgelse for natur og miljø. I år vare det ØRAS – Øvre Romerike Avfallsselskap – som fikk prisen. Det består av koldnålsraderingen «Treet» av Marianne Broberg, og delt ut av Akershus Venstres Solveig Schytz og Karl Henrik Laache 23.juni.
Akershus Venstre ønsker med tildelingen å hedre ØRAS for selskapets banebrytende innsats innen produksjon av torvfri hagejord basert på innsamlet mat- og hageavfall fra regionen.

Godkjent til økologisk produksjon
Det interkommunale avfallsselskapet på Øvre Romerike eies av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. De tar imot husholdningsavfall fra omlag 73.000 innbyggere, og er lokalisert på Dal skog i Ullensaker
Kompostering av matavfall begynte selskapet med i 1998. Allerede i 2008 sluttet ØRAS med å bruke torv i hagejorda, den ble da erstattet med hageavfall. ØRAS hagejord ble i 2015 som første kompostbaserte jordblanding godkjent som driftsmiddel til økologisk produksjon, og den tilfredsstiller alle offentlige krav til renhet.

Sirkulær økonomi i praksis
ØRAS gjennomfører i år et prosjekt sammen med Oslo kommunes energigjenvinningsetat, EGE. Restproduktet etter biogassproduksjon basert på innsamlet matavfall erstatter her ubehandlet matavfall i komposteringen, og dermed ivaretas også energiaspektet i jordproduksjonen. Biogassen fra matavfallet driver busser, og restavfallet komposteres sammen med hageavfall til høykvalitets torvfri hagejord.
Gjennom hagejordproduksjonen yter selskapet nye og viktige miljø- og klimatjenester ved å gjenbruke ressursene mat- og hageavfall på innovative måter. Viktige næringsstoffer som fosfor ivaretas, og faren for «hagerømlinger» som truer opprinnelige arter i naturen reduseres. Ved å tilby et torvfritt jordprodukt av topp kvalitet bidrar selskapet til å redusere etterspørselen etter torv. Gjennom samarbeidet med EGE ivaretas også energiaspektet. Dette er viktige bidrag i overgangen til en sirkulær økonomi.