Oslo, som er kåret til Europas Miljøhovedstad i 2019, er spesielt invitert til det første internasjonale toppmøte om sirkulær økonomi.

Toppmøtet som blir arrangert i Lyon 28. november, er knyttet til den internasjonale fagmessen for miljø- og energiløsninger Pollutec, som går av stabelen for 40. gang i år. Mye av messens fokus er rettet mot forhold knyttet til sirkulær økonomi, ikke minst overgang til sirkulære modeller i forskjellige industrigrener.

Mye av messens fokus er derfor også rettet mot forhold knyttet til sirkulær økonomi, ikke minst overgang til sirkulære modeller i forskjellige industrigrener. Det dreier seg om optimalisering av ressursbruk, introduksjon av produkter og tjenester med lav utnyttelse av råvarer, og metoder for gjenbruk, resirkulering og produksjon av nye ressurser basert på avfall.

Tverrfaglig samspill
Sirkulær økonomi forutsetter nært samarbeid mellom forbrukere, produsenter og myndigheter. Skal et slikt tverrfaglig samspill lykkes, må alle trekke i samme retning og ha et bevisst forhold til prinsippene for beskyttelse av det globale ressursgrunnlaget. Med dette perspektivet for øyet, er fag-programmet lagt opp med foredrag, spesialiserte seminarer og åpne møter og konferanser mellom involverte parter, både på det personlige, politiske og forretningsmessige plan.

Lokale politiske ledere fra en rekke land er invitert til å utveksle erfaringer og vurdere retningslinjer. Bedrifter bli invitert til å delta på Plenary sessions, workshops, City/Business speed-dating, som arrangeres som en del av programmet. FNs miljøprogram (UN Environment) er blant arrangørene.

Opplegget for årets Pollutec reflekterer hovedtrekkene i den sirkulære økonomien, og bygger på 14 hovedtemaer, som omfatter håndtering av vannressurser, avfallsbehandling, resirkulering, gjenbruk, luftrensing, risiko-reduksjon, produksjon og lagring av energi, urban planlegging, biologisk mangfold og naturlig miljø.

Innovasjons-konkurranse
Den internasjonale miljøfagmessen består også av en omfattende konkurranse, der de beste innovasjonene gjennom året blir vurdert og premiert.

Priskandidatenes løsninger blir presentert på egne stands og konferanser, og blir vurdert av internasjonale fagjuryer. Den høytidelige pristildelingen vil finne sted under messeavslutningen i Lyon.

Pollutec i tall
* 2300 utstiller
* 65 000 besøkende
* 92 land representert