Osloregionen får et nytt løft for bærekraftige løsninger med prosjektet «Horisont: Bærekraftig Osloregion».

Sammen med CIENS, Oslo kommune, Samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Brusselkontor skal OREEC løfte satsingen på deltakelse i europeiske prosjekter. Fokus er innen ren energi, grønn transport, god råvare- og ressursutnyttelse og klimaløsninger.

– Vi vil koble prosjektaktører sammen og bistå i prosessen med å utvikle prosjektene til å søke Horisont 2020 og senere Horizon Europa prosjekter, sier prosjektleder Barbro R. Nordby.

Interesse kan meldes til Barbro R. Nordby