Ved å gjøre bærekraftige investeringer enda mer lønnsomme skal finansnæringen bidra til at Norge og norsk næringsliv når sine klimamål.

Innovasjonsrådgiver Ola Rostad (t.h.) i Solenergiklyngen ledet Grønn kapital-sesjonen med f.v. Per Just Skaret (AF), Lars Strøm Prestvik (Kommunalbanken), Karoline Bakka Hjertø (Sparebank 1 Østlandet) og Stig Andersen (Investinor).

OREEC satte grønne investeringer på dagsordenen under Building Green-konferansen i Oslo 17. og 18. oktober, der OREEC-direktør Mali Hole Skogen blant annet ledet en samtale om klimasmarte nabolag.

«Grønn kapital» var tema for en sesjon ledet av OREECs Ola Rostad. Her ble det vist hvordan rentesettingen og prising av forsikringer for en grønnere fremtid kan brukes til å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer. Det ble også løftet fram gode eksempler på hvordan finansnæringen kan bidra til at Norge og norsk næringsliv når sine klimamål.

– Jeg synes vi fikk belyst på en utmerket måte hvordan grønne investeringer blir enda mer lønnsomme gjennom tiltak som aktørene i finansnæringen iverksetter, sier Rostad som er innovasjonsrådgiver i Solenergiklyngen.

Lønnsomhet er avgjørende
Sesjonen ble innledet av direktør forretningsutvikling Per Just Skaret i AF Energi & Miljøteknikk, som presenterte muligheter og utfordringer slik AF Gruppen ser det.

Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i Kommunalbanken fortalte om sitt tilbud om grønne lån. Dette betyr at «grønne prosjekter» får litt lavere rente. Kommunalbanken er Norges nest største finansinstitusjon. Banken låner ut penger til kommuner og fylkeskommuner – og bygg er det store området i denne sammenheng.

Spesialkonsulent Kristin Andersen ved Byrådsavdeling for næring og eierskap og OREEC-direktør Mali Hole Skogen applauderer alle anstrengelser for å nå klimamålene.

Grønne lån er også tilgjengelig for privatmarkedet, fortalte Karoline Bakka Hjertø. Hun er leder bærekraft i Sparebank 1 Østlandet. Banken tilbyr nå bedre lånebetingelser til kunder som velger miljøvennlige løsninger når de skal bygge ny bolig, pusse opp eller bytte varmeløsning.

Investeringsdirektør Stig Andersen i Investinor presenterte hvordan de bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i alle investeringer. Investinor har foreløpig to investeringer som går direkte mot bygg; Kebony og Termowood.

Markedet har løsningene
I den avsluttende samtalen mellom innlederne, var Rostad spent på effekten av bedre lånebetingelser til de som velger miljøvennlige løsninger: – Tilbudene er der. Nå gjenstår det å se hvor stort gjennomslag dette vil få i markedet, oppsummerte Rostad.

Hvordan omstillingen skal skje, var tema under OREEC-direktør Mali Hole Skogens klimasmarte samtale. Hun hadde blant andre med seg professor Inger Andresen ved NTNUs fakultet for arkitektur og design, som tok for seg utfordringer og muligheter ved ny teknologi.

PhD Ole Jakob Sørdalen, som er Chief Innovation Officer hos Pixii, trakk fram energistyring og -lagring og overgangen fra «energi-snille» til også «effekt-snille» bygg.

Adm. dir. i Solcellespesialisten, Cecilie Jonassen, var påpasselig med å peke på solenergi som en naturlig – og lønnsom – del av løsningen.