De to OREEC-partnerne Asak Miljøstein og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer.


Tekst: Lill-Torunn Kilde
Foto: Tore Berntsen, Visualdayas.no

Samarbeidet skal fokusere på NOx miljø- og helseskadelige effekt og skissere muligheter for hvordan Asak Miljøstein kan bidra til å kunne løse dette samfunnsproblemet.
– NOx er et økende helseproblem, ikke bare et miljøproblem. Meteorologisk institutts modellering av Bergen sentrum for to år siden viste at halvparten av Bergens befolkning lever i et meget helsefarlig område. Flere norske byer sliter med det samme, og det koster oss dyrt å ikke ta tak i problemet, sier Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona (t.v.) og Jørn-Andre Hammer, adm.dir. i Asak Miljøstein (t.h.).

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona (t.v.) og Jørn-Andre Hammer, adm.dir. i Asak Miljøstein (t.h.).

Krever menneskeliv
En TØI-rapport fra 2014 viser at helsekostnaden for samfunnet for utslipp av 1 kg NOx er 312 kroner pr. år. I følge WHO står vegtrafikken for 22 % av NOx-utslippet her i landet, og det dør 3.000 mennesker hvert år i Norge som følge av luftforurensning, hvor NOx er den mest helseskadelige.
Asak Miljøsteins danske samarbeidspartner Photocat står også sentralt i samarbeidet med Bellona. Danskene arbeider med å utvikle belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper.
Teknologien bak er basert på naturens egen metode, fotokatalyse. Virkestoffet er titandioksid, et naturlig stoff som fungerer som en katalysator og bryter ned NOx i luften ved hjelp av UV-lys. Stoffet tilføres en transparent væske som påføres betongoverflaten, og som trekker ned og binder seg til betongen. Steinen kan brukes på fortau, torg og parkeringsarealer, og gir en aktiv NOx-nedbrytende overflate.

Asak Miljøstein er opptatt av å få utviklet belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper. Foto: Asak Miljøstein

Asak Miljøstein er opptatt av å få utviklet belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper. Foto: Asak Miljøstein

Referanseområder
– Vi har kontinuerlig fokus på utvikling av nye produkter og løsninger som kan bidra til et bedre miljø. Vi har allerede permeable dekker, som hinder oversvømmelser ved styrtregn, og tette dekker som hindrer forurensning av grunnvann. Belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper føyer seg inn i rekken av våre grønne produkter, sier administrerende direktør Jørn-Andre Hammer, i Asak Miljøstein.
Som en del av samarbeidet vil man også søke å finne egnede referanseområder for belegningssteinen. Bellona vil bistå Asak Miljøstein i arbeidet med å sikre hele leverandørkjeden for å optimalisere bruken av materialer med hensyn til miljø, klima og økonomi.
– Et felles mål med avtalen er også å bidra til gradvis utvikling av den totale miljø- og klimapresentasjonen til Asak Miljøstein, sier Bøhmer.