Bygg

OREEC skal arbeide for at byggenæringen når sine målsettinger om energieffektive og bærekraftige bygg.

Dette skal vi gjøre i tråd med nasjonale og regionale strategier, og med fokus på næringsutvikling og FoU i Osloregionen. Dette er en viktig del av kommunenes arbeid med områdeutvikling og byutvikling. Vi skal være pådriver inn mot
beslutningstakere og politikere lokalt, regionalt og nasjonalt for å få økt fokus på bærekraftige bygg i dette arbeidet.
 

Grønn kapital

, , ,

The Green Capital Project’s main objective is to increase the share of renewable investments and green private fundings in the Oslo region. Green capital is a RIP Project (Regional Innovation Program) financed and supported by

VRI helseforetak

, , ,

VRI Helseforetak Dagens eiendomsmasse i ”sykehus-Norge” er nær 5 millioner kvadratmeter. Helse Sør-Østs bygningsmasse utgjør ca halvparten av dette. Årlig gjøres det investeringer i norske sykehus på nærmere 10 milliarder kroner.

VRI

, , ,

Virkemidler for regional innovasjon VRI sin oppgave er å få bedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne fram

Green Techmakers

, , ,

Green Techmakers Techmakers akseleratorprogram er rettet mot vekst- og oppstartselskaper. Seks selskaper tas opp i programmet. Vi evaluerer søknader basert på: • Potensiale for vekst og lønnsomhet • Innovasjonsgrad av produkt eller

Siste nyheter

Norske sykehus på studietur til Malmø

Region Skåne ligger langt fremme med å implementere innovative, grønne energiløsninger i sine helse- og omsorgsbygg. Det skal norske sykehus lære av.

Publisert: 21. desember 2016

– Bruk International Cleantech Network

– Som OREEC-medlem er du også medlem av det globale cleantech-nettverket ICN, sier Alexandra Almasi. Hun er ICNs hovedkontakt hos OREEC. – Bruk International Cleantech Network Viste du

Publisert: 7. september 2016

Klimaetaten tar sats!

Den nyetablerte Klimaetaten har som sin viktigste oppgave å være en pådriver for at Oslo kommune skal nå sine ambisiøse klimamål.  Avdelingssjef organisasjon og kommunikasjon, Eva Lossius Watten, og

Publisert: 18. august 2016

Se alle nyhetene