John Melby i selskapet AGA er tildelt Gassprisen 2016 for sitt lange virke med å fremme bruk av biogass som drivstoff i Norge, og for å ha drevet en utstrakt informasjonsvirksomhet både overfor media, publikum og folkevalgte.

Melby har vært markedsansvarlig for biogass i AGA siden 2006.

OREEC gratulerer John Melby med prisen, som ble delt ut under Den Norske Gasskonferansen som ble arrangert i Bergen 19. 20. april.