ASKO BYGG Vestby, som har Norges største solcelleanlegg på taket, er også det første solkraftverket i Norge som får elsertifikater.

Et elsertifikat gir kraftprodusenten et fornybartilskudd på omlag 150 kroner per MWh (megawattime) produsert energi. Elsertifikatordningen er teknologinøytral og skal bidra til å utløse ny kraftproduksjon fra alle typer fornybare energikilder. I Norge er det så langt bare vannkraft- og vindkraftprodusenter som har vært godkjent for ordningen. Mange svenske solkraftanlegg har allerede sikret seg inntekter fra elsertifikater.

Mari Hegg Gundersen. FOTO: NVE

Mari Hegg Gundersen. FOTO: NVE

– Anlegget til Asko er det første norske solkraftverket som er godkjent. Vi synes det er positivt at vi får flere solanlegg inn i elsertifikatordningen, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef i NVE.

Vil investere mer
ASKO er en matvaregrossist med lageranlegg flere steder i landet. Solkraftverket som nå får elsertifikater, er installert på taket av anlegget i Vestby i Akershus. Solkraftverket har en installert peak-effekt på litt over en megawatt, og skal etter planen produsere 850 MWh strøm i året.
– Asko har som mål å bli klimanøytral. Det betyr at vi må fokusere på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Elsertifikatordningen bidrar til at vi kan investere i solenergi og annen fornybar kraftproduksjon, sier Lars Erik Olsen, teknisk sjef i Asko.
Bedriften vil få et fornybartilskudd på om lag 125.000 kroner i året gjennom elsertifikatordningen. Daglig leder Thor Christian Tuv hos solkraftleverandøren FUSen, som leverte anlegget i Vestby, er glad på ASKOs vegne. Han påpeker at inntekter fra elsertifikater også er viktig for å skape bedre lønnsomhet for solenergi i Norge.
– Forbedret lønnsomhet gjøre det mer attraktivt å investere i solkraftanlegg, og bidrar til å senke terskelen for solkraft. Det er spesielt viktig i Norge, som ikke har noe fungerende støttesystem for solkraft, sier daglig leder Thor Christian Tuv hos solkraftleverandøren FUSen, som leverte ASKOs anlegg i Vestby.

47 GWh solenergi
Fram til og med 1. kvartal 2016 har den norsk-svenske elsertifikatordningen bidratt til 15,5 TWh ny fornybar produksjonskapasitet i Norge og Sverige – hvorav 0,047 TWh fra sol. Det tilsvarer 0,3 prosent av total produksjonskapasitet godkjent i den norsk-svenske målet for ordningen.

Trine Kopstad Berentsen

Trine Kopstad Berentsen

– Sol representerer et lite volum, men ser vi en markant vekst i interesse og investeringer. Fra 2014 til 2015 vokste produksjonskapasiteten i elsertifikatberettigede solkraftverk med 56 prosent. NVE har til nå mottatt til sammen tre søknader om rett til elsertifikater fra solkraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 1,1 GWh, sier Mari Hegg Gundersen i NVE.
– Er det ikke bra? Solkraft er har begynt å synes på energistatistikken, selv i Norge, sier Trine Kopstad Berentsen, som har et sterkt engasjement for solkraft, ikke minst som prosjektleder i den norske svenske fornybarprosjektet ecoINSIDE og som fungerende leder for det nyopprettede Arena-nettverket Solklyngen.

Felles elsertifikatmarked
Sverige og Norge har hatt et felles elsertifikatmarked siden 1. januar 2012 har. Handel med elsertifikater kan skje på tvers av landene.
Målet er å øke den fornybare kraftproduksjonen med totalt 28,4 TWh til sammen i begge landene fra 2012 til 2020.