Jorden vil ikke komme i nærheten av togradersmålet uten dramatisk skjerpede utslippskrav, advarer Bloomberg. Med dagens rammebetingelser vil de globale CO2-utslippene fra kraftproduksjonen holde seg nærmest uforandret fram til 2040.

Sjefanalytiker Elena Giannakopoulou fra Bloomberg trakk "full brakke".

Sjefanalytiker Elena Giannakopoulou fra Bloomberg trakk «full brakke».

Det fortalte sjefanalytiker Elena Giannakopoulou fra Bloomberg under Green Capital-samlingen som OREEC arrangerte under Oslo Innovation Week. I sitt foredrag trakk Bloomberg-analytikeren de lange linjene for de global energiutsiktene.
Hun kunne fortelle den lydhøre forsamlingen at de høye CO2-nivåene fra kraftbransjen vil bestå de neste 30 årene, til tross for en sterk økningen i sol- og vindkraft.

Billig, grønn energi
I 2040 vil solkraft, ifølge Bloombergs analyser, ha en dominerende stilling innen nye, globale energiinvesteringer – og elektriske biler vil samtidig utgjøre 35 prosent av verdens nybilsalg.
– Kostnadene for sol- og vindkraft faller sterkere enn ventet. Det ligger faktisk an til at sol- og vindkraft vil være de rimeligste energikildene i Tyskland allerede i 2025, forteller Giannakopoulou.
Også batterilagring er blitt dramatisk mye billigere. I 2010 var kostnaden for Li-Ion-batterier 1000 USD/kWh. Nå er prisen 380 USD/kWh. Bloomberg forventer en kraftig økning i salg av solenergisystemer med lokal batterilagring.

Vil slite med utslippene
Kraftbransjen står for 35 prosent av de globale CO2-utslippene. På tross av en sterke økningen i sol- og vindkraft ser Bloomberg likevel ikke noen reduksjon av de globale CO2-utslippene fra kraftbransjen fram mot 2040. Dette skyldes i all hovedsak økende utslipp fra fossil energiproduksjon i India og Sørøst-Asia.
– Våre analyser er basert på en videreføring av dagens energipolitikk. Dersom togradersmålet skal nå vil det kreve langt kraftigere investeringer i fossilfri kraftproduksjon, for eksempel som følge av at det innføres global CO2-prising. Uansett er vi at det vil bli langt vanskeligere å få finansiering til nye kullkraftverk, understreker Giannakopoulou.

Konferansen «Green Capital – Drivers of the Energy Scene» ble arrangert av OREEC, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norsk Venturekapitalforening (NVCA), INTPOW, Oslo Chamber of Commerce (tidligere Oslo Handelskammer), Oslotech, NORWEA, BAN Norway, Kjeller Innovasjon og Advokatfirmaet Selmer og Oslo Innovation Week.
I tillegg til seminaret og en «matchmaking event», ga Green Capital-arrangementet også en unik mingle-mulighet for investorer som ville orientere seg om forretningsmuligheter i nye selskaper innenfor Cleantech-sektoren.