OREEC-partner Tidetec er klar til å teste ut sin nye turbindreiemekanisme som kan øke effekten i tidevannsturbiner med inntil 12 prosent.

– Turbinteknologien som vi vil presentere i Svelvik kan komme til å revolusjonere tidevannsindustrien, sier Arne Kollandsrud som er Managing Director i Tidetec AS
Teknologibedriften har utviklet en løsning for å optimalisere toveis produksjon i tidevannsenergiprosjekter, og er nå i ferd med å starte utprøving av teknologien. En prototyp skal settes i vannet i september.
Lykkes selskapet med å kommersialisere sin innovative teknologi, vil det også kunne bidra til å gjøre tidevannsenergi mer lønnsomt.

Klar for utprøving: Tidetecs tekniske sjef Joachim Amland (t.v.) og daglig leder Arne Kollandsrud sammen med Svelviks ordfører Andreas Muri og rådmann Arvid Askø. Foto: Tidetec

Klar for utprøving: Tidetecs tekniske sjef Joachim Amland (t.v.) og daglig leder Arne Kollandsrud, sammen med Svelviks ordfører Andreas Muri og rådmann Arvid Askø. Foto: Tidetec

Smart tønneløsning
Tidetec har utviklet en dreibar løsning for tidevannsturbiner, for å oppnå optimal effekt og strømproduksjon fra tidevannet – i begge strømretninger. Beregninger viser at dette vil gi en effektøkning på inntil 12 prosent, gjennom en full tidevannssyklus.
Selskapet er nå klar til å sette en 1:20 prototype i vannet. Den vil bli testet i Svelvikstrømmen. I denne omgang dreier det seg om å teste ut en tønneløsning som gjør det mulig for turbinen å dreie rundt.
Prototypen er utstyrt med en dummy-turbin. Selskapet ønsker å benytte standard turbiner, slik at det blir mulig å bruke konvensjonell vannkraftteknologi i tidevannsanlegget.

Britiske muligheter
Selskapet ser etter finansielle og industrielle partnere som kan bidra til å realisere anlegg for turbiner med en effekt på 20 MW. Kollandsrud forteller at Tidetec går mot en emisjon mot slutten av året, for å finansiere bygging, testing og optimalisering av turbinen som skal sitte inne i prototypen, som også skal oppskaleres.
Foreløpig er det det britiske markedet mest aktuelt for Tidetec. Storbritannia har planer om å bygge tidevannsanlegg med en samlet årsproduksjon på̊ 30 TWh, i fire tidevannslaguner. Til sammenligning utgjør den årlige vannkraftproduksjon i Norge drøye 130 TWh. Så det dreier seg om enorme anlegg. For å komme i posisjon til å kunne delta i disse prosjektene trenger Tidetec å inngå partnerskap med en av de store turbinprodusentene som sikter seg inn på disse prosjektanbudene.
– Vi er i innledende samtaler med lokale partnere på Orknøyene for å svare på en utlysning om prekvalifisering for å levere turbiner i forbindelse med at Churchill Barriers skal åpnes. Det skal produseres kraft med turbiner i barrierene. Dette er et prosjekt som passer perfekt for Tidetec sin patenterte teknologi i samarbeid med entreprenør og lokal ingeniørselskap, sier Arne Kollandsrud.