Faglige fokusområder

OREEC arbeider med fire fokusområder. I løpet av 2015 er det utarbeidet handlingsplaner for disse, samt for internasjonalisering. Innen fokusområdene har OREEC ulike aktiviteter og ulike roller. Fellesnevneren er at vi arbeider for at våre partnere skal styrke sine forretningsmuligheter, og at vi skal bidra til at offentlige og private aktører tar i bruk gode og innovative løsninger.

For å løse dagens utfordringer må man evne å se etter helhetlige løsninger. I OREEC bringer vi sammen mennesker med ulik kompetanse også på tvers av fokusområdene og sektorer. Da oppstår nye ideer, initiativer og gode løsninger.

MOBILITET
AVFALL
BYGG
FORNYBAR