Den toårige europeiske studien om storskala fylleanlegg for hydrogenbusser, NewBusFuel, viser at det et fullt mulig både å skape business av dette – ikke minst Norge med sine lave strømpriser.

NewBusFuel har vært en del av EUs hydrogenprogram Fuel Cells And Hydrogen Joint Undertakings (FCH JU) planlegging av neste steg mot kommersialisering av nullutslipps hydrogenelektriske busser. OREEC har vært partner og kommunikasjonsansvarlig for prosjektet.
– Prosjektet har samlet kunnskapen i en tekno-økonomisk rapport og et detaljert veiledningsdokument. Vi ser spennende muligheter og synergier i bruken av dette materialet. Det kan fritt benyttes av transportører enten det planlegges for hydrogendrift av busser, lastebiler, skip, jernbane eller andre store transportrelaterte hydrogenkonsumenter, sier prosjektleder Kristian Vik i OREEC.
Gjennom anbefalingene i NewBusFuel kan alle som planlegger for hydrogen i transportsektoren i større skala få tilgang til en praktisk tilnærming av hvilke kriterier som må være tilstede.
– OREEC bistår gjerne nye interessenter med mer informasjon og hvordan komme i gang, sier Vik.

– Brenselcellen bidrar med varme og eliminerer behovet for tilleggsoppvarming, påpeker prosjektleder Kristian Vik.

Kunnskapsbro
Den omfattende studien fungerer som en brobygger etter all læringen som har funnet sted i en rekke europeiske hydrogenbussprosjekter. Blant disse er det nylig avsluttede CHIC-prosjektet med 26 hydrogenbusser, hvor fem av disse ble driftet av Ruter, som nå viderefører driften av hydrogenbussene utover prosjektperioden.
Hydrogen-elektriske busser har de siste årene vært under en rivende utvikling med over 400 busser i ordrebøkene på verdensbasis. Det har medført at kostnadene har gått kraftig ned.
– Vi ser også en tiltagende økende trend til å kombinere hydrogendrift med lading av en batteripakke om bord. Det gir god økonomi for både ladeinfrastruktur og hydrogenfylling. Brenselcellen bidrar med varme om bord i bussen. Det eliminerer behovet for tilleggsoppvarming, noe som ofte må løses med dieselbrenner i elektriske busser, påpeker Vik.

Europeisk samarbeid
I NewBusFuel deltok 12 større europeiske byer og bussoperatører i planlegging og engineering av 13 store fylleanlegg på konkrete eksisterende eller planlagte bussdepot.
For Osloregionens bussflåte er det Akershus fylkeskommune som har stått som planleggingspartner med bistand fra Ruter. Hyop ble engasjert for å designe et anlegg som dekker en bussflåte opp mot 100 busser.
De øvrige anleggene som prosjektgruppen designet hydrogenproduksjon eller distribusjon til, hadde mellom 75 og 240 hydrogenbusser og en fyllekapasitet opptil 5000 kg hydrogen om dagen. Til sammenligning har Ruters anlegg på Rosenholm en døgnkapasitet på 240 kg.

Ulf Hafseld i Hyop (t.h.) har ledet arbeidet med den norske studien. På bildet er også Inga Blæsterdalen og Jan Carsten Gjerløw.

Norge i særstilling
Hyop valgte storskala vannelektrolyse som produksjonsmetode. Dampreformering og konsept for tilkjørt hydrogen er blitt vurdert i andre byer, som i London der svært høye tomtepriser gjør tilkjøring fra anlegg i regionen mer økonomisk.
Det viktigste funnet i prosjektet er at det er både teknisk og økonomisk fullt gjennomførbart å skape business for storskala hydrogenproduksjon til busser og andre transportformål. Dette er ekstra gunstig i Norge, hvor lave strømpriser gjør dette særlig attraktivt, påpeker daglig leder i Hyop, Ulf Hafseld.
– Basert på de strømprisene vi har i Norge kan storskala produksjon og leveranse av hydrogen konkurrere økonomisk med fossile drivstoff. Dette kan gi Norge et fortrinn i utviklingen av nye løsninger for hydrogen, siden flere prosjekter dermed kan bli kommersielle tidligere her til lands enn i andre land. Det kan brukes til å styrke norske bedrifters konkurranseevne internasjonalt, sier han.

Les mer på nettsiden til NewBusFuel.