Hydrogenselskapet Nel har inngått en rammeavtale med selskapet H2V Product om design, bygging og vedlikehold av hydrogenfabrikker i Frankrike.

Aktørene som eier de franske gassrørnettverkene er veldig interessert i hydrogen, forteller Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i Nel – og styremedlem i OREEC.
H2V Product vil starte opp hydrogenproduksjon for å kutte CO2-utslippene fra naturgass. Det skal skje ved å injisere biogass og hydrogen i hovedrørledningene som forsyner Frankrike med naturgass.

– Dette er en trigger for hydrogenmarkedet, sier Bjørn Simonsen, her sammen med nestleder i OREEC-styret, Bente Haukland Næss i Asplan Viak.

Solid fotfeste
Bjørn Simonsen viser til at det har pågått forsøk med bruk av biogass og hydrogen i eksisterende gassrør i mange år. Avtalen med innebærer et gjennombrudd for Nel i det franske markedet.
– Dette er en trigger for hydrogenmarkedet, sier han til økonominettstedet E24.
Avtalen innebærer i første omgang bygging av en fabrikk med kapasitet på 100 MW til en verdi av 450 millioner kroner.

Store planer
Fabrikken som skal bygges i perioden 2018 til 2020 kan bli den første av syv slike hydrogenfabrikker i Frankrike. Planen er at det skal bygges ytterligere seks fabrikker i årene 2020 til 2025. I så vil den samlede kontraktsverdi utgjøre over tre milliarder kroner.
Nel må nå legge planer for kraftig utvidelse av produksjonskapasiteten og arbeidsstokken på Notodden for å kunne møte den store etterspørselsveksten.

Nye muligheter
Bjørn Simonsen mener innblanding av biogass og hydrogen kan åpner for nye og spennende muligheter, også her til lands.
– Det er fullt mulig å gjøre dette i Norge. Innblandingsteknologien kan på sikt ha et betydelig potensial med tanke på eksport av grønnere naturgass, sier han.