Interessen fra transportbransjen var stor, da hydrogenmiljøet på Kjeller stilte opp på Norges største transport- og logistikk-konferanse på Gardermoen.

– Vi treffer mange av våre fremtidige hydrogenbrukere her, sier Ulf Hafseld, som er daglig leder i hydrogenstasjonselskapet HYOP.
I samtaler med konferansedeltakerne på «Transport og Logistikk 2016» ble det uttrykt behov for mer kunnskap om hydrogen som drivstoff. Hydrogen blir et stadig mer interessant alternativ innenfor logistikk og tungtransport.
– Det er både viktig og svært nyttig å møte transportbransjen som skal bruke hydrogen framover. Ved å gå sammen om en felles stand blir vi mer synlige og opplever å få mye spørsmål, både på basisnivå og mer avanserte problemstillinger. Vi har snakket med flere aktører som har fått nye ideer vi hører de vil videreutvikle, sier Kristian Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.
HYOP og OREEC er partnere i det skandinaviske Interreg-prosjektet Blue Move, hvor den norske utviklingen har en foregangsrolle.
– Det som skjer i Blue Move er veldig spennende, og legger også premisser for et større potensiale for hydrogen i transportsektoren i våre naboland, sier Vik.