De utslippsfrie energiløsningene til startupselskapene Pixii og PowUnit gikk til topps i teknologikonkurransen til Økern Sentrum Living lab.

– Det er viktig for oss å kunne vise at våre løsninger er interessante i vårt eget hjemmemarked, sier Pixiis innovasjonsdirektør Ole Jakob Sørdalen. Foto: Pixii

Det ambisiøse byutviklingsområdet Økern Sentrum, eid av Steen & Strøm og Storebrand, er Oslos «living lab» i Northern Connections. I slutten av november var 20 startups, små og mellomstore bedrifter fra hele Nord-Europa samlet i Oslo, for å vise hva de kan levere av tjenester, teknologi og nye innovasjoner til dette byggeprosjektet.

Northern Connections er et Interreg-prosjekt i Nordsjø-regionen, med et mål om å styrke næringsutvikling innen fornybar teknologi og miljøteknologi mellom store byer og klynger. Prosjektet har 22 partnere. Oslo kommune og OREEC er de norske partnerne i prosjektet.

Teknologi over landegrensene
En av ambisjonene til Northern Connections er å etablere et nord-europeisk nettverk av aktører som kan senke terskelen for leveranser av fornybar teknologi på tvers av landegrenser.

Bedriftspresentasjonene under Økern Sentrum Living lab var et første skritt på denne veien. Her fikk juryen se nye løsninger innen:

  • sirkulær avfallshåndtering
  • bærekraftige energiløsninger
  • grønn mobilitet og infrastruktur
  • utslippsfri byggeplass

Juryen for «Oslo Living Lab Innovation Award» bestod av OREEC-direktør Mali Hole Skogen, Siw Andersen som er direktør for International Relations i Oslo Business Region, prosjektdirektør, Thomas Holth hos Steen&Strøm og Storebrands bærekraftdirektør Unn Hofstad.

Juryen for «Oslo Living Lab Innovation Award» bestod av OREEC-direktør Mali Hole Skogen, Siw Andersen som er direktør for International Relations i Oslo Business Region, prosjektdirektør, Thomas Holth hos Steen&Strøm og bærekraftdirektør Unn Hofstad i Storebrand.

Delt førstepris til Pixii og PowUnit
Etter at alle presentasjonene var gjennomført ble batteriteknologiselskapet Pixii og hydrogenselskapet PowUnit kåret til teknologikonkurransens vinnere. Det var to stolte prismottakere som ble hentet opp for å bli hedret.

– Vi ser på prisen som en anerkjennelse og en voldsomt god markedsrespons som vil være en veldig bra boost i det videre utviklingsarbeidet. Dette er en viktig og inspirerende tilbakemelding for oss, sier administrerende direktør Knut Linnerud i PowUnit.

Innovasjonsdirektør Ole Jakob Sørdalen i Pixii legger heller ikke skul på at dette er en kjærkommen og viktig pris for selskapet.

– Vi er et relativt nytt teknologiselskap. Men vi har allerede startet en global markedsføring. For oss er det derfor viktig å kunne vise at vi også er interessante i vårt eget hjemmemarked, sier han.

PowUnit: En utslippsfri kraftkilde
Utslippsfrie løsninger for byggeplasser er ofte ikke tilstrekkelig, og da er det fossile drivstoff som er dagens primære løsning, påpeker Linnerud i PowUnit. Det er mye fokus på fossilfrie løsninger, men de har fortsatt utslipp i seg – og det er problematisk, særlig i tettbebygde strøk.

– Foruten batteri er hydrogen den eneste kraftkilden som vil kunne gi oss helt utslippsfrie byggeplasser, i hvert fall i overskuelig framtid. Én container med hydrogen representerer energimengden til 66 containere med batterier, forteller han.

Skalerer opp mot 2021
Linnerud ser det som lite sannsynlig at PowUnit vil ha noen enheter i drift i Oslo, under Miljøhovedstadåret 2019: – Men hvis Oslo vil delta i prosjektet og legge til rette for implementering, så er det ingenting som vil glede oss mer. Oslo er det mest strategiske stedet for oss å være tilstede i. Og vi vil gjerne være med å løfte fram Oslo som en ledende miljøby, understreker han.

PowUnit har fått støtte fra Innovasjon Norge. Bedriften er også stolt av å ha en fot i Kongsberg. Kongsberg Innovasjon, som eier 6,6 prosent av selskapet, vurdere å ta en større andel.

– De aller viktigste er likevel at de er en døråpner for oss, inn mot andre teknologiselskaper og investorer, understreker Linnerud.

Han forteller at PowUnit planlegger å gjennomføre en prototyputbygging i 2019, for deretter å ha tre demoenheter i drift i 2020 og 10-15 kommersielle enheter i 2021.

Pixii: En støtdemper for strømnettet
Pixiis innovasjonsdirektør mener denne innovasjonsprisen vil kunne bidra til grønn teknologi og et grønt skifte langt utover Økern. Selskapet vil bidra til å redusere dieselbruken og legge til rette for mer solenergi og elbillading i strøminfrastrukturen.

Arrangementet ble ledet av OREECs direktør Mali Hole Skogen.

Ole Jakob Sørdalen var med statsminister Erna Solbergs næringslivsdelegasjon til New Dehli i januar. Der undertegnet han samarbeidsavtaler med to indiske nettselskap, som ville ha Pixiis løsning for å utjevne effektvariasjoner i nettet og gi en mer stabil strømforsyning.

– Du kan sammenligne oss med en støtdemper for strømnettet, som gjør at infrastrukturen kan bygges litt lettere, fordi vi kan jevne ut effekt-variasjonen. Det betyr at vi får større muligheter for mer elektrifisering av transport og at vi kan ta inn mer variabel fornybar energi i nettet, forklarer Sørdalen.

Han beskriver selskapets batteribaserte løsninger som «sveitserkniven i strømsystemet» – et anvendelig verktøy for mange problemer. Han mener dette må være særlig interessant for Europas miljøhovedstad 2019. Der hvor strømsystemet ikke er sterkt nok til å ta unna økt elbillading, vil Pixii kunne styrke infrastrukturen for mer utslippsfri transport og få inn mer solenergi.

– Vi kan gjøre bygg til aktive fleksibilitetsressurser for strømnettet. Nye, miljøvennlig bygg i Oslo kan bli en smart fleksibilitetsressurs som danser i takt med strømsystemet, sier han.

Mange gode støttespillere
Pixii har ambisjoner om å sørge for å skape ny grønn industrihistorie, med utvikling av energilagringssystemer i Norge, for det globale markedet.

– Vi skal klare dette i konkurranse med Elon Musk og alle de store aktørene. Vår misjon er å muliggjøre ren, kostnadseffektiv og pålitelig strøm for alle, sier han.

Selskapet, som vil lansere produkter i midten av 2019, ville ikke klart dette uten gode støttespillere, understreker Sørdalen.

– Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Solenergiklyngen har vært veldig viktige for oss. De har gitt oss støtte til utvikling og et nettverk som har latt oss bli kjent med aktører både nasjonalt og internasjonalt.