– Bedrifter kan hente inspirasjon til å finne innovative og bærekraftige løsninger ved å se på naturen, sier Michel Wolfstirn i BiomimicryNorway, som er det siste tilskuddet til OREEC-partnerskapet.

Nettopp det å hente inspirasjon fra naturen, er kjernen i rådgivnings- og konsulenttjenesten til BiomimicryNorway.
– Biomimicry – eller etterligning av biologiske systemer – har klare paralleller til sirkulær økonomi. I naturen ser vi at det som er avfall for en organisme, kan være en verdifull ressurs for andre organismer. Slik er det også i den sirkulære økonomien, påpeker Wolfstirn.
BiomimicryNorway er en frivillig organisasjon som promoterer bærekraftig innovasjon, gjennom undervisning og konsulentoppdrag innen biomimicry og sirkulær økonomi, med bakgrunn i øko-design og innovasjon.

Biologisk inspirert business
– Vi er eksperter på å fasilitere gruppeprosesser med utgangspunkt i sirkulær økonomi. Sammen med våre samarbeidspartner Pure Consulting som er spesialister på bærekraftig forretningsutvikling, er vi i dag de eneste i Norge som er lisensiert for å anvende den internasjonale metodikken Circulab, forteller Michel Wolfstirn.
Circulab er en metodikk som bidrar til å heve kompetansen om sirkulær økonomi og sirkulære forretningsmodeller. Gjennom en Circulab-workshop vil deltakerne får konkrete ideer om nye løsninger som kan testes ut eller som det kan lages en prototype av.
– I tillegg til å tilby konsulenttjenester, organiserer vi utstillinger, holder kurs og workshops, og tilbyr veiledning til studenter, forteller han.

En spennende partner
– Vi ønsker BiomimicryNorge velkommen som ny partner i OREEC, sier Marianne Reime, prosjektleder i OREEC.
Hun synes det er spennende at Biomimicry, som har avgreninger i mange land, også har startet opp i Norge.
– Jeg er glad vi har kommet i kontakt så tidlig. Dette er en spennende måte å knytte visjoner sammen med konkrete verktøy og sammen er vi allerede i dialog om flere muligheter for å samarbeide om arrangementer, sier Reime.
Wolfstirn sier på sin side, at han har mye å lære fra OREEC-nettverket. Samtidig håper han også at partnerskapet kan gjøre seg bruk av kunnskap om biomimicry og Circulab-spillet.

Må dele de smarte grepene
– Jeg tror vi kan hjelpe hverandre på veien mot en mer sirkulær økonomi, sier han.
I april skal BiomimicryNorway, i samarbeid med to andre organisasjoner, holde en «Immersion workshop» på Runde, rett utenfor Ålesund.
– Workshopen handler om hvordan man kan bruke prinsipper fra biomimicry, sirkulær økonomi og design thinking til å løse en bedrifts utfordringer.
Det blir en intensiv workshop over en hel uke der man virkelig går i dybden, lover Michel Wolfstirn.
Mer informasjon om workshopen «Innovate With Nature» finner du her.

I videoen under forteller Michel Wolfstirn om samarbeidet med OREEC: