OREEC-partner Tocircle Industries har fått utført verdifull forskning sammen med IFE, gjennom et VRI-prosjekt innvilget av Akershus fylkeskommune.

Tocircle har utviklet dampkompressorer for høytemperatur-varmepumper, som gir svært høy virkningsgrad ved hjelp av forstøving. Nå håper selskapet å kunne forbedre denne teknologien ytterligere, etter å ha fått gjennomført grundige tester og analyser i laboratoriene til Institutt for energiteknikk (IFE).
Der har Tocircle fått anledning til å utvikle og bygge en testrigg av gjennomsiktig plast, for å kunne filme kompresjonskammeret med et høyhastighetskamera.

IFEs prosjektleder Morten Langsholt (t.h.), Tocircles prosjektleder Arne Høeg, daglig leder Steinar Faanes i Tocircle, og IFEs Joar Amundsen har etablert et godt forskningssamarbeid.

Ny, forbedret teknologi
Selskapet er tuftet på en patentert vingemaskin med bruksområder både som motor, pumpe og kompressor. Det er en robust dampturbin, og den har også en rekke anvendelsesområder som høytemperatur varmepumpe eller som et ekspansjonskammer for å ta ut energi av lavkvalitetsdamp.
Maskinen egner seg særlig godt til to-fasekompresjon (en blanding av gass og væske), der den kan oppvise store forbedringer i forhold til eksisterende teknologi.
– Vi er særlig opptatt av å forfølge dette anvendelsesområdet og konsentrerer oss derfor om å utvikle teknologien for å behandle tofasemedier i maskinen, sier prosjektleder Arne Høeg.

Verdensledende ekspertise
Det ligger i Tocircle sin utviklingsstrategi å knytte til seg ledende kompetanse gjennom forskningsprosjekt. Slike prosjekt danner grunnlag for en optimal utnyttelse av teknologiens muligheter.
Det var gjennom VRI-prosjektet Urbane energiløsninger – ledet av OREEC og finansiert av Akershus Fylkeskommune og Forskningsrådet – at grunnlaget for samarbeidet mellom Tocircle og IFE ble etablert. For Tocircle skulle forskningssamarbeidet også vise seg å bli svært matnyttig:
– Selv om vi har gode laboratorier i Glomfjord, har vi likevel ikke de samme mulighetene som IFE kan oppvise. Ved å simulere strømningen hos IFE har vi fått bedre forståelse av forholdene i kompressoren, sier prosjektleder i Tocircle, Arne Høeg.
Hos IFE – som er verdensledende på strømning – fikk selskapet laget en gjennomsiktig modell for å vise hva som skjer i kompresjonskammeret, gjennom bruk av fargesatte væsker og høyhastighetskamera. Tocircle sitter nå på store mengder verdifull dokumentasjon og data etter laboratorieforsøkene.

Daglig leder Steinar Faanes (t.h.) og prosjektleder Arne Høeg i Tocircle håper det vil bli mulig å videreføre IFE-samarbeidet fra VRI-prosjektet.

Vil ta VRI-prosjektet videre
– Dette kan bli et nytt industrieventyr. Vi ønsker å videreføre samarbeidet fra VRI-prosjektet, sier daglig leder i Tocircle, Steinar Faanes.
Han forteller at Tocircle har søkt Forskningsrådet om støtte til ytterligere forskningsbasert innovasjon gjennom en BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena). Inga Blæsterdalen er glad for at samarbeidet mellom de to prosjektpartnerne har gitt så gode resultater.
– Det er moro å se at samarbeidet vi startet opp i fjor lever og utvikles videre – også etter prosjektslutt, sier hun.

VRI er et godt redskap
– Gjennom VRI-prosjektet har vi fått et nytt redskap til å utvikle maskinene våre, sier Høeg.
Bare det å komme i direkte inngrep med IFE har stor verdi for selskapet, mener han.
– Vi kan allerede nå fastslå at dette VRI-prosjektet har vært særdeles vellykket oss. Prosjektet har gitt oss en bekreftelse på at dette er veien å gå for å få til forbedringer, sier prosjektlederen.