Med arrangementet «Meet the Green Investors» sørget OREEC og Climate KIC Norway for en fullsatt sal på MESH, under Oslo Innovation Week.

OREEC-direktør Mali Hole Skogen sørget for en stødig møteledelse, t.v. Kristin Aamodt fra Equinor Technology Ventures.

Morgenfriske deltakere strømmet til gründermøtet som også var en del av Grønn kapital, støttet av det regionale innovasjonsprogrammet til Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

Deltakerne fikk innledningsvis en grundig innføring av Espen Sandvik og Andreas Nordby om strategier for å beskytte immaterielle verdier – og verdien av å ha slik beskyttelse. Begge to er partnere i advokatfirmaet Arntzen de Besche.

– Se hvordan matematikk blir til penger gjennom kunstig intelligens, sa Silvija Seres, president i Polyteknisk Forening og associate partner i technorocks.com.

Hun var en av innlederne som beskrev mulighetene for å lykkes som investor og gründer innenfor grønn sektor.

Gode gründer-råd
Silvija Seres pekte også på viktigheten av at gründeren holder hva de lover. Også når det gjelder inntjening. Samtidig er langsiktighet nødvendig for å lykkes. Det kan gå ti år for å nå ut i markedet. Før hun avsluttet med sine 10 beste råd til gründere.

Jørn Lein Mathisen fortalte om Nordic Angel Program og BAN Norway.

Steinar Hoel Korsmo fra Seed Forum serverte en lyngjennomgang om hvordan gründere kan presentere seg for investorer. Han rådet alle til å sørge for å ha en ti sekunders WOW-pitch på lager.

Kristin Aamodt fra Equinor Technology Ventures presenterte hvordan de arbeider sammen med gründere for å lykkes. De har siden 1991 arbeidet med vel 300 start-ups.

Hjelpende engler
Florence Korhonen presenterte Nordic Female Business Angels Network (NFBAN) og Jørn Lein Mathisen fortalte om Nordic Angel Program og BAN Norway. Anders H. Lier fra Nordic Impact delte sine erfaringer fra 80 investeringer i tidligfase selskaper.

Innledningene ble avsluttet med å presentere aktuelle nettverk for Business Angels. Samlingen ble avsluttet med matchmaking mellom investorer og gründere.