Antec Biogas, årets vinner av Bioenergy Innovation Award (BIA), står for et mulig stort skifte innen produksjon av biogass. Med sin løsning kan biogass bli en lønnsom kilde for grønn energi, og man ser for seg en halvering av kostnadene ved produksjon av biogass.

Bioenergy Innovation Award (BIA) er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi, og ble introdusert av FME CenBio i 2011. Antec Biogas scorer høyt på alle de tre kriteriene for Bioenergy Innovation Award; innovasjonen må ha bidratt til nytenking i bransjen, den må være forskningsbasert og den må ha et kommersielt potensiale.

Årets vinner har konstruert en ny type biogassreaktor som bygger på plug-flow strømning av materialet gjennom reaktoren. Prosessen består av flere kammer montert i serie, noe som muliggjør at ulike delprosesser av biogass-prosessen blir optimalisert i hvert kammer gjennom reaktoren. I tillegg, er reaktoren konstruert som en biofilmreaktor, noe som betyr at mikroorganismene kan leve i biofilmen i reaktoren og ikke følger med biomassen ut av reaktoren.

Prisutdelingen fant sted i Amsterdam 7. juni i forbindelse med en stor vitenskapelig bioenergi-konferanse.

antec-biogas

Glade prisutdelere og prisvinnere fra venstre; Marie Bysveen (SINTEF/CenBio), Trond Værnes (Forskningsrådet), Uno Andersen (Antec Biogas) Egil Andersen (Antec Biogas), Odd Jarle Skjellhaugen (NMBU/CenBio). Foto: CenBio.