Region Skåne ligger langt fremme med å implementere innovative, grønne energiløsninger i sine helse- og omsorgsbygg. Det skal norske sykehus lære av.

Representanter fra Omsorgsbygg, AHUS, Sunnaas Sykehus og Sykehusbygg har allerede vært på studietur for å se nærmere på de svenske løsningene. Disse aktørene er partnere i OREEC-prosjektet VRI Innovative energi- og miljøløsninger i helsesektoren, som initierte turen.
Prosjektgruppen har særlig fokus på hvordan man kan få oversikt over, utvikle og ta i bruk nye, miljøvennlige løsninger som samtidig gir næringsutvikling. Både norske og svenske foretak ble derfor også engasjert i turopplegget. Prosjektpartnerne fikk møte leverandører av bla. solceller, LED-belysning og energisparedusjer. Dette gir inspirasjon til å prøving ut ulike tiltak.

Trine Chr. Helgerud fra AHUS (t.v.), David Vernon Brasfield (Sunnaas Sykehus), Alf Jørgensen (AHUS), Ola Rostad (Tretorget), Johnny Lie (Omsorgsbygg) og Inga Blæsterdalen (OREEC) fikk omvisning på Green Roof Insititute i Augustenberg av Jonatan Malmberg. Foto: Thorgeir Harsem, Norconsult

Trine Chr. Helgerud fra AHUS (t.v.), David Vernon Brasfield (Sunnaas Sykehus), Alf Jørgensen (AHUS), Ola Rostad (Tretorget), Johnny Lie (Omsorgsbygg) og Inga Blæsterdalen (OREEC) fikk omvisning på Green Roof Insititute i Augustenberg av Jonatan Malmberg. Foto: Thorgeir Harsem, Norconsult

Norske anbudsregler en utfordring
Prosjektleder i OREEC, Inga Blæsterdalen, ledet den norske delegasjonen. Hun sier at det viktigste utbytte fra turen var å lære om eksempler og løsninger som er tatt i bruk i svenske helsebygg.
– Dette er i høyeste grad også relevant for norske helsebygg. Deltakerne trakk særlig frem at det var inspirerende å få møte leverandører og se i praksis hvordan deres løsninger har blitt implementert og tatt i bruk. De fikk også se gode løsninger for grøntarealer og grønne tak, forteller hun.
Utfordringene for et typisk sykehus i Norge er komplekse og svært forskjellige, avhengig av størrelse, offentlig eller privat eierskap, spesialisering og styringsstruktur.
– Men en felles utfordring for sykehusene er at økonomien ofte setter begrensninger for mange av miljøtiltakene. For de offentlig eide sykehusene setter også reglene for offentlige anskaffelser begrensninger for hvilke energiløsninger og funksjoner som kan tas i bruk i byggene, sier Blæsterdalen.

Gode løsninger i praksis
Studiebesøket var godt tilrettelagt i samarbeid med Sustainable Business Hub i Skåne. Deltakerne synes det var særlig inspirerende å se hvordan grønne tak kan utnyttes bedre og tak brukes som rekreasjonsområder. De fikk også se smarte energibesparende løsninger innen belysning, solel, solvarme og ventilasjon.
– Malmø og region Skåne tilbyr en spennende og proaktiv testbed for grønn by- og næringsutvikling, og har dermed mye spennende å tilby for delegasjoner med interesse for hele energi- og miljøspekteret, sier Inga Blæsterdalen.