Mobilitet

OREEC arbeider for bærekraftig mobilitet. Innfasing og økt utbredelse av alternative drivstoff er et viktig satsingsområde som bidrar til å redusere klimagassutslipp og bedre lokal luftkvalitet. 

Vi arbeider i tråd med nasjonale og regionale strategier – med fokus på næringsutvikling og FoU i Osloregionen slik at næringslivet er best mulig posisjonert til å få markedsandeler i et voksende globalt marked. OREEC skal være pådriver inn mot beslutningstakere og politikere lokalt, regionalt og nasjonalt for å få økt fokus på bruk av alternative drivstoff og utvikling av infrastruktur. Vi skal videreutvikle vårt arbeid innen hydrogen, og styrke vårt arbeide med andre alternative drivstoff som el og biodrivstoff.

I dag har vi følgende prosjekter som omfatter bærekraftig mobilitet:

  • Green Drive Region
  • Blue Move for a Green Economy
  • Biogas2020
  • NewBusFuel

I tillegg har vi sekretariatsfunksjon for Norsk Hydrogenforum.

Vi ser etter partnere som har fokus på ulike løsninger innenfor bærekraftig mobilitet. Alt fra samkjøringsløsninger til nye drivstoff er aktuelt.

Ta kontakt med prosjektleder Daniel Bügel på: daniel@kunnskapsbyen.no

Aktuelle rapporter

H2OSL Forprosjekt, august 2015

Grønn kapital

, , ,

The Green Capital Project’s main objective is to increase the share of renewable investments and green private fundings in the Oslo region. Green capital is a RIP Project (Regional Innovation Program) financed and supported by

VRI helseforetak

, ,

VRI Helseforetak Dagens eiendomsmasse i ”sykehus-Norge” er nær 5 millioner kvadratmeter. Helse Sør-Østs bygningsmasse utgjør ca halvparten av dette. Årlig gjøres det investeringer i norske sykehus på nærmere 10 milliarder kroner.

Biogas2020

, ,

En skandinavisk biogassplattform Biogas2020 er et grenseoverskridende samarbeid for biogassutvikling i regionen Öresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektet vil samle tilgjengelig kunnskap om biogass under ett i en sterk samarbeidsplattform. Målet er å skape

VRI

, ,

Virkemidler for regional innovasjon VRI sin oppgave er å få bedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne fram

NewBusFuel

NewBusFuel New Bus Refuelling for European Hydrogen Bus Depots Det overordnede målet for NewBusFuel er å øke kunnskapen om hva som skal til av teknologi og tekniske løsninger for etablering

Green Techmakers

, ,

Green Techmakers Techmakers akseleratorprogram er rettet mot vekst- og oppstartselskaper. Seks selskaper tas opp i programmet. Vi evaluerer søknader basert på: • Potensiale for vekst og lønnsomhet • Innovasjonsgrad av produkt eller

Blue Move

,

The Blue Move for a Green Economy The Blue Move for a Green Economy er et EU-støttet prosjekt som skal bidra til å etablere hydrogen som er naturlig energivalg. Hydrogen-prosjektet

Green Drive Region

Green Drive Region Green Drive Region er en større, grenseoverskridende satsning på fossiluavhengig transport i Indre Skandinavia. Prosjektet skal bidra til at 10 % av kjøretøyparken i Akershus, Hedmark, Värmland,

Siste nyheter

Anskaffelse: transporttjeneste med flytende biogass

TRANSPORT MED FLYTENDE BIOGASS SOM DRIVSTOFF TIL/FRA ENERGIGJENVINNINGSETATENS ANLEGG PÅ KLEMETSRUD, HARALDRUD OG RBA EGE skal anskaffe transporttjenester med flytende biogass (LBG) som drivstoff. Anskaffelsen vil bli kunngjort

Publisert: 5. oktober 2018

Gründer-strøm til Grønn kapital

Med arrangementet «Meet the Green Investors» sørget OREEC og Climate KIC Norway for en fullsatt sal på MESH, under Oslo Innovation Week.

Publisert: 4. oktober 2018

Nye næringsmuligheter i skogen

Skogen er full av innovative muligheter som kan være nøkkelen til mange av de nye næringsvirksomhetene som Norge skal leve av i framtida.

Publisert: 26. september 2018

Se alle nyhetene