Jørn Lein-Mathisen fortalte om sine erfaringer som business angel i 20 år, på Green Capital-samlingen som OREEC arrangerte sammen med en rekke samarbeidspartnere, under Oslo Innovation Week.

– Eier du din egen bolig og betaler ned på boliglånet, så har du også råd til å investere litt i nyetableringer, mener engleinvestor Jørn Lein-Mathisen. Foto: Gorm K. Gaare

– Eier du din egen bolig og betaler ned på boliglånet, så har du også råd til å investere litt i nyetableringer, mener engleinvestor Jørn Lein-Mathisen. Foto: Gorm K. Gaare

Lein-Mathisen, som har vært business angel i 38 nyetableringer, leder den norske engleinvestorforeningen Business Angels Norway). Foreningen representerer alle private engleinvestorer i Norge og organiserer omlag 150 medlemmer i 8 regionale foreninger, engler som hver investerer minimum 50.000 kroner per år.
En business angel bidrar ikke nødvendigvis med de store pengesummene, men er en person som først og fremst stiller opp med verdifull erfaring og et godt kontaktnett for nystartede forretningsutviklere. Engelen investerer både tid og penger i prosjektet.
– For en business angel er god råd viktigere enn pengene. Hvis du bare er interessert i penger er du antakelig en investor – ikke en business angel, sier han.

Møter mange som har gått «all in»
Jørn Lein-Mathisen leder også den grønne sektoren i NordicBAN. I tillegg til å satse på grønne investeringer, er det viktig for ham å ha personlig interesse for de ulike prosjektene han velger å ta under sine vinger.
Pågangen er stor. Engleinvestoren må si nei til langt flere enn han sier ja til å engasjere seg i. Mange av prosjektene har dessverre ikke livets rett, til tross for at det er lagt med mye tid og penger i dem. Lein-Mathisen må skuffe mange.
I den aller første fasen får nystartede forretningsutviklere ofte økonomisk bistand fra sine aller nærmeste – ofte karakterisert som «family, friends and fools». Når disse kildene er brukt opp er gode råd dyre. Da håper mange på at en business angel kan være redningen.
– Det kan det være, men da må det foreligge en god idé og en realistisk forretningsplan. Er prosjektet godt nok, hjelper Business Angels Norway med syndikering slik at mange engler kan legge inn litt hver til selskapet får nok penger, forklarer han.
For mennesker som har lagt alle eggene sine i én kurv, kan det være forferdelig å bli avvist. Lein-Mathisen mener likevel at de som sliter med å fundamentere et luftslott eller en dårlig idé, i det lange løp vil være best tjent med å bruke kreftene sine på å gjøre noe annet.

Fra sparringpartner til matchmaker
Til å begynne med kan «engle-rollen» best beskrives som en slags sparringpartner. Etter hvert som forretningskonseptet modnes endres denne rollen til å bli en matchmaker.
– Som business angel kan jeg bistå med å gå de første stegene, for eksempel få fram en prototype. Dette kreves gjerne for å få større investorer med på laget, forteller han.
Lein-Mathisen skulle gjerne sett langt flere engler i Norge. Han ønsker at flere nordmenn skal bruke sine evner til å hjelpe nystartede gründere. Engleinvestoren hevder det er større risiko å ha all sparing låst til en bolig, enn å investere litt av formuen fordelt på flere nyetableringer.
– Eier du din egen bolig og er godt i gang med å betale ned på et boliglån, ja da sier økonomisk teori at det sannsynligvis er lurt å også bruke andre spareformer som kan 1000 eller 10.000 ganger mer enn bankrenten – slik som engleinvesteringer, mener han.