Paris-avtalen har utløst et voldsomt trøkk på tiltak som kan løfte oss over i fornybarsamfunnet, påpeker OREEC-direktør Jan Carsten Gjerløw i Kunnskapsbyen. – Næringslivets muligheter er større enn noensinne, sier han.

Gjerløw legger ikke skjul på at han er veldig fornøyd med de signalene som kom ut av nettverksmøtet Næring for klima, som ble holdt i Oslo 20. januar. Ledere i bedrifter, utdanningsinstitusjoner og offentlig virksomhet møtte opp for å bli orientert om konsekvensene av Paris-avtalen.
– Budskapet er ikke til å misforstå. Skal vi ha noen som helst sjanse til å nå klimamålene må det handles lokalt, og kommunene må samarbeide med næringslivet. Her har OREEC en viktig rolle, sier Gjerløw.

Både grønn og blå økonomi
Trude Rauken, som er koordinator og internasjonalt klimaansvarlig i Oslo kommune, var også tydelig på dette: – Verden er lokal. Vi må ta vår del av jobben – og vi må starte nå, sa hun.
Nestleder i OREEC-styret, Bente Haukland Næss, var selv i Paris som næringslivsrepresentant for Næring og klima. Hun understreker betydningen av at økonomi og klima henger sammen.
– Det må være et mål for økonomien at alt vi gjør må klima-vurderes. Den grønne og den blå økonomien må gå hånd i hånd, ellers går vi konk, understreket Haukland Næss, som også er leder for miljø og CSR i Asplan Viak.

Store transportutslipp
OREEC kan få en betydelig rolle som katalysator for at den klimavennlige omlegging faktisk kan bli gjennomført.
– OREEC representerer et stort nettverk av bedrifter, institutter og offentlige aktører. Vi skal hjelpe næringslivet både med å gjøre egne tiltak og bidra til å finne løsninger på kommunenes utfordringer, sier Jan Carsten Gjerløw.
Det gjelder ikke minst innen transport, som er det området med størst potensial for reduksjon av klimagassutslipp i Norge.
– Gjennom vårt sterke internasjonale nettverk samarbeider vi med andre klynger og byer om disse utfordringene, og her ser vi forretningsmuligheter for norske bedrifter som har kompetanse og løsninger som kommer til å bli etterspurt, mener Gjerløw.