– Biogassen er som et kinderegg – tre ting på en gang: Fra en bærekraftig avfallshåndtering får vi grønne arbeidsplasser og miljøvennlig transport.

Det sier OREECs Marianne Rist-Larsen Reime som er prosjektleder for den Skandinaviske Biogasskonferansen. Hun påpeker at biogass ikke representerer èn – men mange ulike – bransjer.

– Det skjer utrolig mye på biogass-fronten akkurat nå, sier Marianne Rist-Larsen Reime, som er prosjektleder for den Skandinaviske Biogasskonferansen.

Hun syns det er veldig gøy at det er her i Norge det skjer – og gleder seg til å vise frem alt dette til svenske og danske samarbeidspartnere, under Skandinavias Biogaskonferanse 2018, som holdes i Fredrikstad, 25.-26. april.

Mange OREEC-partnere på laget
Blant OREECs partnere er Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune en sentral aktør. EGE-eide Romerike biogassanlegg var den første produsenten av flytende biogass i Norge. AGA og Skagerak Naturgass (nå med franske Air Liquide som hovedeier) skal bygge fyllestasjoner for biogass i samarbeid med andre aktører i verdikjeden.
Litra og TINE går til innkjøp av lastebiler. I tillegg ser man på muligheter for nye substrater, som fiskeavfall, og anvendelse av biogassen i stadig flere markeder, som i marin sektor. Utvikling skjer i alle ledd av verdikjeden, påpeker Marianne Marianne Rist-Larsen Reime.

– I fjor åpnet Biokraft det første kommersielle LBG-anlegget på Skogn i Nord-Trøndelag. Nå kommer også VEAS i gang med anlegg for flytendegjøring av gassen, forteller hun.

Tines biogasslastebiler kjører på kukraft. Foto: Tine

Klimanøytral på biogass
VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har Norges største renseanlegg, som renser avløpsvann fra 700.000 innbyggere i eierkommunene Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Rågassen som dannes fra avløpsslammet brukes til å produsere strøm og varme til bruk i renseanlegget.

Nå vil avløpsselskapet oppgradere denne biogassen slik at den kan brukes som drivstoff. VEAS sitt nye produksjonsanlegg for flytende biogass har en samlet kostnadsramme på 130 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med 37,5 millioner kroner.

Ved full drift vil VEAS hvert år produsere biogass tilsvarende 6 millioner liter diesel. Samtidig reduseres klimagassutslippet med mer enn 15.000 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Heftig biogassprogram
Biogasskonferansen i Fredrikstad er den tredje konferansen i regi av det Interreg-finansierte prosjektet Biogas2020. Konferansen som består av mange ulike arrangement, tjuvstarter 24. april med «Biogas for dummies» på Litteraturhuset i Fredrikstad.

25. april går selve startskuddet for Skandinavias Biogasskonferanse 2018 med opplegg på tre scener fra mer enn 30 foredragsholdere, samt stor utstillingsmesse med de nyeste produktene til biogassektoren, networking og en match-making session. Dagen avsluttes med festmiddag.

26. april arrangeres det studiebesøk til Borregaard, Frevar og NIBIO og tre workshops om biogass.