Northern Connection vil åpne nye dører og muligheter for OREECs partnere sier ny direktør i OREEC Mali Hole Skogen (35)

Northern Connection vil åpne nye dører og muligheter for OREECs partnere sier ny direktør i OREEC Mali Hole Skogen.

Første november gikk startskuddet for Northern Connections, et Interregprosjekt med 21 partnere fra 7 land som har geografisk grense til Nordsjøen. Prosjektet har som mål å booste grønn innovasjon, fornybar og miljøvennlig teknologi gjennom å styrke det internasjonale samarbeidet mellom privat og offentlig sektor i regionen.

2 norske partnere, OREEC og Oslo Kommune, deltar i prosjektet som har fått støtte av European Regional Development Fund. Akershus fylkeskommune er i tillegg assosiert partner i prosjektet. Det er nyansatt direktør i OREEC, Mali Hole Skogen som vil lede prosjektet fra OREECs side.

«Dette er et nytt, spennende prosjekt som åpner mange nye muligheter for OREECs partnere» sier Skogen som gleder seg til å ta fatt i prosjektet med begge hender.

«Vi går inn i dette prosjektet med mål om at vi skal styrke broen ut til internasjonale samarbeidspartnere for OREECs partnere og på denne måten øke verdiskapningen, skape grønne arbeidsplasser og sette hele nordsjøregionen på det Europeiske innovasjonskartet»

Den nye direktøren ser også på prosjektet som en gyllen mulighet til å skape nye samarbeid, utvikle nye og videreutvikle eksisterende prosjekter i Norge.

«Sammen med Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune skal vi gjennom Northern Connections skape muligheter for nye samarbeid her til lands, den jobben gleder jeg meg til» avslutter Skogen som tiltrådte i stillingen som direktør for OREEC i slutten av oktober 2016.

Northern Connections er en del av EUs Interreg-program og har varighet ut 2020.

For mer informasjon om Northern Connection kontakt Mali Hole Skogen