– OREEC er en viktig samarbeidspartner for Oslo kommune, sier Øystein Ihler, utviklingssjef Klimaetaten i Oslo kommune. Han tar nå en ny runde som styremedlem i OREEC.

Ihler er opptatt av å bidra i OREEC – ikke minst for å utvikle samspill mellom næringsaktører i Osloregionen og mellom næringsaktører og Oslo kommune.
– Samspillet med næringslivet gjennom OREEC har vært svært viktig for oss, understreker han.
Ihler mener klyngesamarbeidet i OREEC er et av suksesskriteriene for å kunne lykkes med gode klimaløsninger innen sektorene transport, energi og bygg, samt for å utnytte ressursene i avløp og avfall gjennom å ta sirkulære grep på lokale ressurser og behov.

Øystein Ihler mener klyngesamarbeidet i OREEC er et av suksesskriteriene for å kunne lykkes med gode klimaløsninger.

Hydrogen og biogass
Klimaetatens utviklingssjef er styringsgruppeleder i hydrogenprosjektet Blue Move, i Interreg ØKS-programmet. OREECs Jon Eriksen er norsk prosjektleder i Blue Move.
Han ser i ettertid at Oslo kommunes oppkjøp av tomt i Nes kommune, for å etablere Romerike biogassanlegg, har bidratt til å skape ekstra tette bånd til mellom Oslo kommune og OREEC.
– Vi som har arbeidet med klimaarbeidet i Oslo kommune har også jobbet tett med ledelsen i Akershus fylkeskommune om det grønne skifte, forteller Ihler.

Samarbeid på tvers
Øystein Ihler har vært med i OREEC-fellesskapet de siste årene, og har tidligere sittet i OREEC-styret.
Han understreker at nettverket har vært et godt bakteppe for Oslo kommune, i arbeidet med å utvikle Klima- og energistrategi for Oslo. Planen som ble behandlet av Oslo bystyre 22. juni i fjor, er nå under implementering. Oslo er også en samarbeidspartner når Akershus nå utvikler Klima- og energistrategi for Akershus, i samspill med Akershus-kommunene, forteller han.
– Gjennom OREEC får vi tilgang på et verdifullt samspill mellom ulike aktører innen akademia, bedrifter og offentlige virksomheter. Det er en klart styrke for oss å ha en arena der vi har en flerfaglig og flersektoriell tilnærming til problemstillingene, sier han.