TRANSPORT MED FLYTENDE BIOGASS SOM DRIVSTOFF TIL/FRA ENERGIGJENVINNINGSETATENS ANLEGG PÅ KLEMETSRUD, HARALDRUD OG RBA

EGE skal anskaffe transporttjenester med flytende biogass (LBG) som drivstoff. Anskaffelsen vil bli kunngjort gjennom leverandørdatabasen Sellihca i løpet av oktober/november.  Det er kun aktører som er kvalifisert i Sellihca som blir invitert til prekvalifisering.

Anskaffelsesomfanget har i de siste årene ligget på ca 17000 tonn utsortert matavfall fra utsorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud til RBA og ca 6000 tonn/år retur av restprodukter fra RBA til Haraldrudanlegget.

I dag utføres oppdraget med 1-2 biler.

EGEs intensjon er å inngå en lengre avtale.

Interesserte bes kontakte Sellihca på e-post tb@achilles.com for kvalifisering.

For spørsmål om biogass til tungtransport, kontakt biogasskoordinator i Oslo kommune, torkil.remoy@ege.oslo.kommune.no