Snart kan du kjøpe strøm fra naboens Tesla

For å unngå dyr effekttariff om ettermiddagen kan det snart bli lønnsomt å kjøpe strøm fra naboens elbil, ifølge NVE-direktør Per Sanderud.

Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

Alger som spiser næringsstoffer og som tar opp giftstoffer og tungmetaller, kan vise seg å bli en effektivt rensemetode for sigevann.

Store nullutslippskjøretøy får Enova-støtte

Enovas støtteordning til bedrifter som kjøper batteri- og hydrogendrevne kjøretøy, kan få en utløsende effekt for hydrogenbasert transport i Norge.

Heftig test av klimabiler

Et lite tyttebær av en bil kommer fykende sidelengs ut av svingen så snøføyka står. Møt den nyeste anskaffelsen i bilparken til Ringsaker brannvesens: batteribilen BMW i3.

Skal bidra til NOx-reduksjon i byene

De to OREEC-partnerne Asak Miljøstein og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer.

Emisjon i hydrogenselskapet Hyop

Hyop, som er landets ledende leverandør av hydrogen som drivstoff i hydrogenbiler, vurderer å ta inn eksterne aksjonærer i selskapet.

Norske sykehus på studietur til Malmø

Region Skåne ligger langt fremme med å implementere innovative, grønne energiløsninger i sine helse- og omsorgsbygg. Det skal norske sykehus lære av.