OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapningen for deltakerne i nettverket. OREEC er organisert som en egen avdeling i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

OREEC arbeider for at norske virksomheter skal være verdensledende innen fornybar energi og miljøteknologi. Dette gjør vi i nært samarbeid med fylker, kommuner og andre offentlige og private aktører – for å skape et marked for teknologi og kompetanse fra regionens teknologibedrifter og tjenesteleverandører. Gjennom vårt omfattende internasjonale samarbeid synliggjør vi norske virksomheters kompetanse, og bidrar til nettverksbygging. Alt dette skal gi OREEC partnerne økte forretningsmuligheter.

Innovasjon skapes gjennom samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og utdannings- og forskningssektoren. Fremtidsrettede løsninger krever helhetstenkning og samarbeid på tvers av fagområder. OREEC har en helhetlig tilnærming og tilrettelegger for dialog og økt samhandling mellom ulike aktører på tvers av de tematiske fokusområdene. Vi arbeider også for bedre rammevilkår for næringslivet innen enkelte områder.

OREEC bidrar til etablering av nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og mellom bedrifter og forskning. Stadig flere virksomheter blir med som partner i OREEC . Mange av partnerne deltar aktivt i OREEC’s prosjekter, andre deltar på ulike møteplasser eller engasjerer seg i OREEC’s arbeidet på andre måter.

Ta kontakt med oss her.

Klyngestyret

Styreleder: Øivind Brevik,
KS Bedrift

Nestleder: Bente Haukland Næss,
Asplan Viak

Bjørn Simonsen,
NEL Hydrogen

Sean Erik Foss,
Institute for Energy Technology

Katinka Grønli ,
UiO:Energi

Christian Jahr,
Siemens

Aksel Tonjer,
Akershus Energi

Sven Røst,
Scatec

Odd Jarle Skjelhaugen,
NMBU

Øystein Ihler,
Energigjenvinningsetaten , Oslo kommune

Årsmelding 2015