Project Description

En skandinavisk biogassplattform

Biogas2020 er et grenseoverskridende samarbeid for biogassutvikling i regionen Öresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektet vil samle tilgjengelig kunnskap om biogass under ett i en sterk samarbeidsplattform. Målet er å skape synergier og partnerskap for å videreutvikle kunnskap om biogass og legge grunnlaget for bærekraftig produksjon og økt etterspørsel.

Gjennom samarbeidet har Öresund-Kattegat-Skagerrak-området en god posisjon for å nå den kritiske massen som trengs for å skape et levedyktig marked for biogass. Gjennom et bredt samarbeid vil vi samarbeide med hele verdikjeden – fra substrat til anvendelse.

INNSATSOMRÅDE
– Grønn økonomi

NORSK PROSJEKTEIER
Østfold fylkeskommune

PROSJEKTPERIODE
juni 2015 – juni 2018

KONTAKTPERSONER
Guri Bugge (norsk prosjektleder)

Marianne Rist-Larsen Reime (ansvarlig fra OREEC)

NETTSIDE
http://biogas2020.se

FACEBOOK

biogas2020

Siste nyheter

Tar grep for renere bytransport

Oslo vil utnytte Big Data og ny logistikkteknologi for å redusere transportutslippene. Fra 2020 skal nye personbiler være ladbare eller bruke fornybart drivstoff.

Publisert: 9. desember 2016

Har jobbet for naturbasert business i 200 år

På Hellerudsletta, bare fem km fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, ligger hovedkontoret til en av Norges aller eldste utviklingsorganisasjoner - Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel har vært

Publisert: 14. november 2016

– Bruk International Cleantech Network

– Som OREEC-medlem er du også medlem av det globale cleantech-nettverket ICN, sier Alexandra Almasi. Hun er ICNs hovedkontakt hos OREEC. – Bruk International Cleantech Network Viste du

Publisert: 7. september 2016

Se alle nyhetene