Mulighetsstudium for renovasjonsbiler på strøm og hydrogen