Rapporter

2017

2016

2015

Mulighetsstudium for renovasjonsbiler på strøm og hydrogen
Ove K Kjølstad, COWI og Kristian E. Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm, februar 2015.
Rapporten beskriver mulighetene for å ta i bruk renovasjonsbiler som er drevet av strøm og/ eller hydrogen. Prosjektet ble utført i samarbeid med ROAF og Oslo kommune, REN.