OREEC-veteran tilbake i styret

– OREEC er en viktig samarbeidspartner for Oslo kommune, sier Øystein Ihler. Utviklingssjefen i Klimaetaten tar en ny runde som styremedlem i OREEC.

Green Visits open for business

Welcome to Norway! Besøksordningen Green Visits er klar til å ta imot utenlandske delegasjoner som er interessert i å anvende norsk fornybarteknologi.

Leverandørkonferanse for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter og markedsaktører som sitter på løsningene. Det inviterer derfor til dialog og diskusjon om temaet 15 mai. Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi

Store industrimuligheter for hydrogen

En ny rapport fra Interreg-prosjektet Blue Move belyser 12 ulike muligheter for produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen i ØKS-regionen.

Norsk-bulgarsk matchmaking

Matchmaking stodsentral under nettverkssamlingen «Oslo møter Sofia», der bulgarske IT-bedrifter fikk møte norske Green tech-aktører.

Full sal for fossilfri transport

Private og offentlige aktører strømmet til da OREEC, IFE og Bellona inviterer til en idedugnad om fremtidens energibærere for transportbransjen.

Ny fordel for OREECs partnere

En rykende fersk samarbeidsavtale med Arntzen de Besche vil gi medlemsbedriftene i OREEC tilgang på nye partnerfordeler.

Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

Alger som spiser næringsstoffer og som tar opp giftstoffer og tungmetaller, kan vise seg å bli en effektivt rensemetode for sigevann.

Førjulstreff. Mot internasjonale prosjektmuligheter på tvers av bransjer

OREEC, Solenergiklyngen, INTPOW og EU-nettverkene Hydrogen2020 og MiljøBygg inviterer til åpent møte om finansieringsmuligheter for internasjonale innovasjonsprosjekter. Målet er å koble behov på tvers av teknologiområder og få frem problemstillinger som kan føre til nye internasjonale prosjekter. Vi skal se på aktuelle prosjektutlysninger fra Horisont2020 og Forskningsrådet og diskutere muligheter for samarbeid på tvers av