Green Visits open for business

Welcome to Norway! Besøksordningen Green Visits er klar til å ta imot utenlandske delegasjoner som er interessert i å anvende norsk fornybarteknologi.

Slik blir Enovas støtte til fossilfrie kjøretøy

Enovas nye støtteordning til kjøretøy i nyttetransport som bruker elektrisitet eller hydrogen, vil føre til en raskere utskifting av fossile kjøretøy.

Støtte til innovative bedrifter

Solenergiklyngen inviterer til et seminar med gjennomgang av finansieringsmulighetene for bedrifter som driver utviklingsprosjekter.

En million til grønne og innovative gründere

OREEC, Kjeller Innovasjon og Kongsberg Innovasjon inviterer grønne og innovative gründere til andre runde av akseleratorprogrammet Techmakers Green.

Emisjon i hydrogenselskapet Hyop

Hyop, som er landets ledende leverandør av hydrogen som drivstoff i hydrogenbiler, vurderer å ta inn eksterne aksjonærer i selskapet.

Hydrogen Fuel Cell Nordic 2016 Conference

Welcome to the 6th HFC Nordic conference This years conference will take place at Högbo Bruk in Sandviken, Sweden the 26-27th of October 2016. Gathering the hydrogen and fuel cell experts of the north, the conference proposes to give a comprehensive overview of fuel cell and hydrogen activities in the Nordic countries and to strengthen the