Nordisk samarbeid om avfallsressurser

Esval Miljøpark er norsk partner i et nytt, nordisk EU-prosjekt – CISKA – som skal fremme gjenbruk og verdiskaping basert på avfall.

Den Skandinaviske Biogasskonferansen 2018

Dette er den tredje biogasskonferansen i rekken og arrangeres for første gang Norge!

Ambisiøs satsing på business-delegasjoner

Green Visits er blitt en kjærkommen døråpner for utenlandske næringsdelegasjoner som vil møte norske teknologibedrifter.

Trosset norsk vinter for hydrogenavtale

Delegasjonen fra Baden-Württemberg lot seg ikke stoppe av snøkaos på vei til Lillestrøm, for å få en hydrogenavtale med Akershus fylkeskommune.

Markerte seg på NTNUs karrieredag

Kjeller-Lillestrøm-miljøet var solid representert på KarriereDagene, som er Norges største karrieremesse for studenter på NTNU.

Smartere forbruk i en sirkulær økonomi

Håndplukkede aktører fra offentlig og privat næringsliv, forskning og organisasjonsliv, var samlet til en intens workshop om sirkulær økonomi den 26.september.

Feirer bredt europeisk samarbeid

Kunnskapsbyen Lillestrøm er en aktiv partner i det europiske Interreg-samarbeidet, som feires med European Cooperation Day 21. september.

Nye utlysninger – Fondsregionen informerer

Regionale Forskningsfond Hovedstaden har nå lyst ut nye for- og hovedprosjekter. Det inviteres til informasjonsmøte om dette i Oslo 15. august.

Førjulstreff. Mot internasjonale prosjektmuligheter på tvers av bransjer

OREEC, Solenergiklyngen, INTPOW og EU-nettverkene Hydrogen2020 og MiljøBygg inviterer til åpent møte om finansieringsmuligheter for internasjonale innovasjonsprosjekter. Målet er å koble behov på tvers av teknologiområder og få frem problemstillinger som kan føre til nye internasjonale prosjekter. Vi skal se på aktuelle prosjektutlysninger fra Horisont2020 og Forskningsrådet og diskutere muligheter for samarbeid på tvers av