Mens politikerne snakker om framtidens miljøtiltak under Arendalsuka, får Sam Eyde videregående skole lagt NOx-reduserende belegningsstein fra OREEC-partner Asak Miljøstein.

Betonghellene er behandlet med ClearNOx fra Asak Miljøstein. Dette produktet spalter farlig NOx til ufarlig salt i møte med UV-stråler, på samme måte som i naturen – bare mye raskere.
Mens elevene og lærerne har vært på ferie, har Oveland Utemiljø fra Froland lagt et nytt uteområde foran det nye driftsbygget som skal være verksted for blant annet større anleggsmaskiner.
– Skolen driver utdanning av anleggsmaskin-førere, anleggsmaskin-mekanikere og yrkessjåfører. Her er det kjøring av biler og anleggsmaskiner inn og ut. Vi anbefalte derfor dette dekket fordi vi vet at fylket er opptatt av miljø, sier prosjektleder Tor Bjørn Oveland i Oveland Utemiljø AS.

Flere miljøtiltak
Aust-Agder fylkeskommune er den første offentlige utbygger i Norge som satser på NOx-reduserende belegningsstein. Sam Eyde videregående skole i Arendal ferdigstiller nå et 4500 kvadratmeter stort uteområde som aktivt bidrar til å fjerne forurensende NOx-partikler fra lufta utenfor skolen.
– Aust-Agder har vært opptatt av å være offensive overfor klima- og miljøtiltak i mange år. Derfor er det også veldig spennende å få være en pilot i Norge for denne typen belegningsstein som kan være et positivt bidrag for klima- og helseeffekter. Dette prosjektet håper vi kan være inspirerende for andre byggeprosjekter også, sier fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap).

Mer miljøbevisste
På grunn av skolens store innslag av anleggsmaskiner har fylket også brukt ressurser for å finne bedre miljøløsninger på disse. Et tiltak er bruk av biodiesel. Et annet tiltak er innkjøp av mer klimavennlige kjøretøy til opplæringsformål.
– Ungdommene blir mer bevisste når de ser at vi som skoleeiere tar tak og velger miljøløsninger, som å endre bilparken og velge NOx-reduserende belegningsstein. De ungdommene vi utdanner ved Sam Eyde vil dermed selv få et bedre miljøfokus, som de tar med seg ut i arbeidslivet, sier Mørland.