Enova vil gi støtte til alle kjøretøy i nyttetransport som bruker elektrisitet eller hydrogen. Ordningen omfatter ikke elektriske personbiler eller hybridkjøretøy.

– Vi ønsker å bidra til at også hydrogenbiler og større el-kjøretøy finner veien inn i norske virksomheter, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova. Foto: Enova

– Det betyr at vi kan støtte hydrogentaxier og el-varebiler, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.
Han presenterte kriteriene for den varslede støtteordningen «Energi- og klimatiltak i landtransport», under et informasjonsmøte om utslippsfrie nyttekjøretøy som ZERO arrangerte i Oslo torsdag 2. mars.
Bedrifter kan også få Enova-støtte til innkjøp av lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport. Enova støtter også energieffektivisering av eksisterende transportmidler og logistikksystemer. Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister kan søke om støtte.

Løfterik støtteordning
Prosjektlederne Jon Eriksen og Daniel Bügel i OREECs transportteam, var begge til stede under Enovas presentasjon. De tror den nye støtteordningen kan bli et godt virkemiddel som kan føre til at utskiftingen av de fossile nyttekjøretøyene kan skje i et større tempo.
– Nå blir det opp til markedet å ta ordningen i bruk og for produsentene til å utvikle de klimavennlige modellene. Så er det viktig at dette skjer i samsvar med utbygging av infrastrukturen, sier Daniel Bügel.
Enova har varslet at det kommer et nytt programtilbud for hydrogeninfrastruktur før sommeren.

Daniel Bügel i OREEC håper Enovas nye støtteordning vil føre til en raskere utskifting av de fossile nyttekjøretøyene.

Må kutte minst 10.000 liter diesel
Enova stiller som krav at investeringen skal gi redusert eller konvertert energibruk på minimum 10 prosent av energibruken. Prosjektet må dessuten føre til redusert eller konvertert energibruk – fra fossile drivstoff til elektrisitet eller hydrogen – på minste minimum 100 000 kWh/år.
Det tilsvarer omtrent 10.000 liter diesel i året.
– Avhengig av driften i den enkelte virksomheten tilsvarer dette omtrent ti lette varebiler, 2–3 taxier eller ett tyngre kjøretøy, sier Hersleth.

Følger kostnadsutviklingen
Flere lette el-varebiler er allerede er konkurransedyktige med de fossile alternativene. For tyngre kjøretøy kan kostnadene være opp mot tre ganger så høy som tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff.
– Lønnsomheten vil variere mye fra prosjekt til prosjekt. Særlig for tyngre kjøretøy er markedet umodent, og vi forventer prisfall når flere modeller blir serieprodusert. Derfor baserer vi støtten på faktiske merkostnader og lønnsomhetsvurderinger heller enn fastsatte støttebeløp, sier Hersleth.
På denne måten vil støttenivået være tilpasset både den teknologiske og kostnadsmessige utviklingen, påpeker han.

Dekker deler av merkostnadene
For støtte til nullutslippskjøretøy kan store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er øvre grense 50 prosent.
Øvrige prosjekter innenfor støtteprogrammet er berettiget til å få dekket merkostnader innenfor følgende rammer:
– Store virksomheter inntil 30 prosent
– mellomstore virksomheter inntil 40 prosent
– små virksomheter inntil 50 prosent