Oslo vil utnytte Big Data og ny logistikkteknologi for å redusere transportutslippene i hovedstaden. Fra 2020 skal alle nye person- og varebiler bruke fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider.

– Det er verdensklasse over Oslo kommunes enorme ambisjoner om kutt i utslippene fra transportsektoren, sier OREEC-direktør Mali Hole

– Det er verdensklasse over Oslo kommunes enorme ambisjoner om kutt i utslippene fra transportsektoren, sier OREEC-direktør Mali Hole.

Klimagassutslippene i Oslo har økt med 25 prosent siden 1990, og utgjorde 1,4 millioner tonn CO2 i 2013. For å nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2020, må utslippene kuttes med 600.000 tonn CO2 ekvivalenter.
– Hele 61 prosent av utslippene i Oslo kommer fra transport. Da kan vi ikke bare se på én vei til målet. Her er det mange løsninger som må til, sier fungerende direktør i Klimaetaten, Øystein Ihler, som presenterte Oslo kommunes strategi for utslippskutt, på OREEC siste Clean Tuesday-samling om «Logistikk og nyttetransport i nullutslippsbyen».
Ihler fortalte at biltrafikken i Oslo skal reduseres med 20 prosent innen 2020. Da skal også alle nye person- og varebiler i hovedstaden enten være ladbare hybrider eller benytte fornybart drivstoff.

Følger Oslo tett
– Det er verdensklasse over Oslo kommunes enorme ambisjoner om kutt i utslippene fra transportsektoren. Dette er en spennende satsing som OREEC fortsatt vil være sterkt engasjert i, sier OREEC-direktør Mali Hole Skogen.
For å gi en bred oversikt over nullutslippsmuligheter hadde Clean Tuesday invitert et bredt panel med transporteksperter innen biodrivstoff, hydrogen og batteriteknologi.
– Oslo er verdens ubestridte elbil-hovedstad, sa Sture Portvik.
Han er ansvarlig for elbilladeplassene i Oslo, og fortalte at det nå er 32.000 elbiler i Oslo-området. De sparer oss for 64.000 tonn C02 hvert år.

Generalsekretær Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik, ser store fordeler ved å bruke hydrogen til tungtransport.

Generalsekretær Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik, ser store fordeler ved å bruke hydrogen til tungtransport.

Både rent og billig
Generalsekretær Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik, var særlig opptatt av å vise fram langdistansefordelene ved å bruke hydrogen til elektrisk framdrift av tyngre kjøretøy.
Christian Jahr, som er direktør for forretningsutvikling i Siemens Mobility, viste også muligheter for elektrisk tungtransport, blant annet ved å bruke kjøreledninger og pantograf på lastebiltaket.
I tillegg til klimafordelene med elektrisk mobilitet, pekte han også på den opplagte lønnsomheten i dette – og illustrerte dette med hvor langt av VW Golf kan kjøre for en 100-lapp.
Med diesel på tanken kan en Golf tilbakelegge 190 kilometer for 100 kroner. Bytter du til batteri, oppnår du en rekkevidde på hele 930 kilometer for den samme hundrelappen.

Martin Kirkengen, som leder IFEs avdeling for energisystemer, var tydelig på at både batterier og brenselceller vil være sentrale elementer i fremtidens transportløsninger.

Martin Kirkengen, som leder IFEs avdeling for energisystemer, var tydelig på at både batterier og brenselceller vil være sentrale elementer i fremtidens transportløsninger.

– Ja takk, begge deler
Linn Helland, som er landsjef for Rambøll Energi Norge, pekte på utslippsgevinsten ved å bruke biogass fra et bærekraftig, kretsløpsbasert avfallssystem – og at det er et stort vekstpotensial i produksjon av biogass basert på avfall, husdyrgjødsel og kloakk.
Martin Kirkengen, som leder IFEs avdeling for energisystemer, var tydelig på at fremtidens transport vil være elektrisk. Om det betyr batteri eller hydrogen, bevarte han selv slik: – Vi trenger begge deler.
Kirkengen ser også for seg en kombinasjon av dette i hybridelektriske biler med både har batteri og brenselcelle.
– Vi har allerede en hybridbølge i dag, påpekte han.
Kirkengen tolker dette som en bekreftelse på at det er en stor kundegruppe som gjerne skulle kjøpt elbil, dersom den kunne tilfredsstille deres behov for rekkevidde og «fylletid».