Rett før jul tok OREEC, Green Visits og Green Drive Region imot avisledere fra India, som ville sette seg inn i den norske tilnærmingen til grønn transport.

Redaktørene Ramarko Sengupta i The Times of India (som med sine to millioner daglige lesere er verdens største engelskspråklige papiravis) og Anil Sasi i The Indian Express ble tatt imot av OREEC-nettverket på Kjeller.
Møtet som ble arrangert på oppdrag fra Den norske ambassaden i New Delhi, som ønsket å vise de to redaktørene hva Norge har gjort for å anspore til utbygging av grønne transportløsninger. De foregående dagene hadde de to redaktørene blant annet fått kjøre elbil på Vestlandet og tatt batterifergen Ampere over Sognefjorden.

På det norsk-indiske transportmøtet deltok f.v. OREEC-direktør Mali Skogen, prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region, prosjektleder Alexandra Almasi i Green Visits, redaktør Anil Sasi i The Indian Express, redaktør Ramarko Sengupta i The Times of India og ambassadesekretær Erlend Draget ved Den norske ambassaden i New Delhi.

Viste bredden av grønne løsninger
Alexandra Almasi som er prosjektleder for businessbesøkstjenesten Green Visits, ønsket indierne velkommen og skisserte hovedpunktene i transportprogrammet hun hadde lagt opp for dem. Daniel Bügel som er prosjektleder Green Drive Region, fulgte opp med å fortelle om det fortsatt store og uutnyttede potensialet for anvendelsen av hydrogen som drivstoff i transportnæringen. Han tok også for seg de viktigste utviklingstrekkene for nullutslippstransport i Norge.
OREEC-direktør Mali Skogen fortalte hvordan Oslo skal bli verdens transporthovedstad. Morten Hegge, som er regiondirektør i selskapet CAMBI, orienterte om biogassproduksjon fra organisk avfall, til bruk i transportsektoren i Oslo.

Omvisning på biogassanlegg og hydrogenstasjon
Etter møtet på Kjeller ble de indiske avislederne tatt med på en omvisning hos Romerike biogassanlegg i Nes.
Dagen ble avsluttet med et besøk på den første kommersielle hydrogenstasjonen i Norge, i Sandvika. Der fikk de prøvekjøre en hydrogenbil og møte daglig leder Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen.

I reportasjene fra Norgesbesøket skriver de indiske avisene blant annet om alle fordelene de norske elbileierne nyter godt av.

Her kan du lese Norges-reportasjene i The Indian Express og The Times of India.